IT-fundament voor een soepele modal shift 

Joint Systems is een open samenwerkingsverband van Nederlandse technologiebedrijven die oplossingen bieden om de overstap naar multimodaal transport binnen het JCOR-programma zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij het boeken, monitoren en afhandelen van multimodale transportzendingen zijn altijd meerdere IT-systemen van verschillende leveranciers betrokken, die perfect met elkaar moeten communiceren. Om niet bij iedere Joint […]

Formaliseren en Uitproberen

In opdracht van NewWays Zuid-Holland is onderzoek gedaan naar mogelijke routes en bestemmingen van de 3 chemie vervoerders Den Hartogh Logistics, Van den Bosch en Nijhof-Wassink. Er is gekeken of vanuit Rotterdam met barges (binnenschepen) kan worden vervoerd in plaats van dat dit over de weg gebeurt. Door te kijken naar overlap in bestemmingen tussen […]

Ton Neumann, Programma manager Provincie Limburg 

Joint Corridors Off-Road faciliteert partijen bij elkaar te brengen om over samenwerking in de modal shift na te denken en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Uit die ontmoetingenontstaan contacten of verdiepen contacten tussen spelers in de markt. Hierdoor worden nieuwe kansen ontdekt en business cases uitgewerkt. Omdat de markt zeer dynamisch is, is het belangrijk om […]

Na jarenlang zaaien is de eerste echte Utrechtse Joint Corridor dichtbij

De provincie Utrecht is een jonge loot aan de stam binnen het JCOR-programma. Waarom besloot de provincie Utrecht, die over één containerterminal beschikt, in de binnenhaven van Lage Weide, om in 2021 in te stappen. “Utrecht wil de eeuwenoude waterinfrastructuur beter gaan benutten om de extra mobiliteit die op de provincie afkomt op te kunnen […]

Nuchterheid is de kracht van deze regio

Noord-Nederland is een grote regio met relatief minder goederenvervoerstromen. Desalniettemin zijn er zeker voordelen te behalen met modal shift en al mooie resultaten behaald. Sinds 2018 is eerst de provincie Drenthe bij het programma aangehaakt, gevolgd door Groningen en Friesland in 2021. De kartrekker in de regio is Esther van der Maten. Zij combineert haar […]

Het kan en het kan voor veel bedrijven ook uit

In de regio Noord Holland en Flevoland, was er een lange adem nodig om tot Joint Corridors te komen. Dat kwam omdat niet iedereen de potentie zag en de samenwerking niet vanzelfsprekend was. Immers er is in deze regio  grote diversiteit: industrieclusters, in het Amsterdamse havengebied, Schiphol heeft distributie en luchtvracht, er is sterke agrarische […]

Het netwerk aan corridors kan de groei aan

Het netwerk van corridors wat in de provincie Gelderland is opgezet de afgelopen jaren trekt verladers aan. Via Logistics Valley Rivierenland is er een enorm bereik van verladers. “Toch hebben we ook de KVK lijst erbij gehaald op actief te bellen en te kijken of we iedereen binnen Rivierenland te pakken hadden. Het is de […]

Off-RoadRunner aan het woord  

Tijdens zijn studie Logistics Management aan de Hogeschool van Rotterdam deed Joep Kersbergen een Off-RoadRunner-project voor een railverbinding tussen Rotterdam en Wenen. Hoe ging dit in z’n werk? Wat is er uit gekomen? Hoe kijkt hij erop terug?   “Mijn opdracht speelde zich af bij Bertschi, een grote multimodale vervoerder die een eigen treincorridor tussen Rotterdam […]

Iedereen profiteert van duurzaamheidsinitiatieven 

Producent van lijm- en afdichtmaterialen Bostik deed als één van de eerste verladers mee aan het Joint Corridor Off Road-programma. Dit heeft het bedrijf niet alleen logistieke voordelen opgeleverd, vertelt logistics manager Gert-Jan Rombouts van Bostik Benelux. “Samen met andere verladers kom je tot innovaties die je alleen nooit bedacht zou hebben.”  Bostik is een […]

Vijf jaar joint corridors: klinkende cijfers en multimodaal loont 

Met trots worden de resultaten van vijf jaar Joint Corridors Off-Road gedeeld. Met deelnemers van het eerste uur en bedrijven en instellingen betrokken bij de meest recente corridors tijdens het Forward Forum in het Nationaal Militair Museum. Multimodaal loont, zelfs op korte afstand. Prachtige cijfers, maar dat neemt niet weg dat het uitdagende tijden zijn […]

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.