Het netwerk aan corridors kan de groei aan

Het netwerk van corridors wat in de provincie Gelderland is opgezet de afgelopen jaren trekt verladers aan. Via Logistics Valley Rivierenland is er een enorm bereik van verladers. “Toch hebben we ook de KVK lijst erbij gehaald op actief te bellen en te kijken of we iedereen binnen Rivierenland te pakken hadden. Het is de gecombineerde aanpak die werkt”, aldus Hendrik Jan van Engelen die tot voor kort samen met Eric Oomen de regio Gelderland bestierde. 

Toen we in 2020 begonnen was er een enorme congestie overal, ook bij de inland- en achterland terminals, zo vertelt Van Engelen. “Dat was een lastige periode. Het vormde en zware tijd voor verladers. De operationele druk bij de inlandterminals was enorm hoog. Je merkte dat er niet de ruimte was om conceptueel na te denken.” 

Stevige groei modal shift 

Na corona kwam de productie weer flink op gang. Het containertekort zorgde er echter voor dat veel seizoensartikelen te laat binnen kwamen. “De voorraden worden nu opgemaakt, er wordt minder besteld uit China, dat geeft de keten wat rust. Toch verwacht ik straks nog een stevige groei van de modal shift. Vooral vanwege de modal shift regeling. Met de uitbreiding van Maasvlakte 2 verwacht ik dat in het achterland gaan verdubbelen.” 

Met de Joint Corridors kun je de groei, volgens Van Engelen zien aankomen. “Je kunt tijdig schakelen met extra capaciteit, ook de overslagcapaciteit op de terminals zelf. Je ziet dat de huidige uitbreiden of nieuwe erbij creëren. Als je kijkt naar de vloot, naar de schepen, dan zit daar wel ruimte maar wordt het wel krap. Een investering in een schip is voor 30 jaar. Het moet duidelijk zijn waarin je moet investeren, welke eigenschappen een schip moet hebben. Het is best een complexe puzzel,  maar als je Joint Corridors goed begrijpt dan kun je de dialoog tussen verladers en vervoerders opstarten en op de juiste manier investeren in plannen.

Joint Corridors op de kaart 

Van Engelen is trots op de het feit dat in Gelderland 3 terminals met Joint Corridors op de kaart zijn gezet, waaronder de Tiel corridor. “Een mooi fundament om verder te bouwen”, aldus Van Engelen die eerder dit jaar het regio manager schap aan de wilgen hing. Eric Oomen neemt het stokje over. 

Als de terminals de ruimte hebben of krijgen, kunnen ze aan de slag. Alleen de voorzieningen in de binnenhavens, daarvoor zijn de gemeentes aan zet. Denk aan de eisen voor bruggen, geluidsnormen, beschikbare grond en bestemmingsplannen. En wat betekent het fysiek als je meer schepen krijgt? “Niet iedereen wil een schip voor de kant. De haven exploitatie moet zodanig zijn dat de binnenvaart optimaal wordt gefaciliteerd. Je zult het samen moeten doen en soms moeilijke beslissingen moeten nemen.” 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.