Na jarenlang zaaien is de eerste echte Utrechtse Joint Corridor dichtbij

De provincie Utrecht is een jonge loot aan de stam binnen het JCOR-programma. Waarom besloot de provincie Utrecht, die over één containerterminal beschikt, in de binnenhaven van Lage Weide, om in 2021 in te stappen. “Utrecht wil de eeuwenoude waterinfrastructuur beter gaan benutten om de extra mobiliteit die op de provincie afkomt op te kunnen vangen”, zegt Taco Jansonius, regio manager in Utrecht. Voor Utrecht is vooral de verbinding over water met Rotterdam relevant. 

De provincie Utrecht heeft een grote groeiopgave. Tot 2040 moeten 165.000 woningen worden bijgebouwd en er moeten 110.000 banen bijkomen. Dit zorgt voor extra mobiliteit op plekken waar daar weinig ruimte voor is. En het wegennet zit al overvol. “Transport over water is een prima kans om de groei van het wegverkeer terug te dringen. Stad en provincie Utrecht ontlenen niet voor niets hun identiteit aan waterwegen die door de eeuwen heen zijn aangelegd”, aldus Jansonius.  

De partners in de provincie hebben een simpele boodschap: watergebonden steden en regio’s hoeven niet dicht te slibben zolang je het water daar gebruikt waarvoor het bedoeld is. Op het water is nog alle ruimte. Die kansen moet je benutten onder het motto: ‘Varen waar het kan, rijden als het moet’. 

Daarom heeft de provincie Utrecht de afgelopen jaren meerdere initiatieven genomen om op verschillende schaalniveaus (lokaal, provinciaal en nationaal) transport over water te stimuleren. Deelname aan het JCOR-programma is daar een van. Centraal staat vervoer van- en naar zeehavens. Voor Utrecht is vooral de verbinding over water met Rotterdam relevant. 

Speerpunt Lage Weide 

De focus van het JCOR-programma in Utrecht ligt op de nationale distributiehotspot Utrecht-Nieuwegein-Vianen. Hierbinnen vormt industrieterrein Lage Weide in Utrecht het zwaartepunt. Hier vind je de Container Terminal Utrecht, die dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert, en een snel stijgend aantal landelijke distributiecentra. “Door persoonlijk contact te leggen met deze bedrijven, dit in nauwe samenwerking met Parkmanagement Lage Weide, worden bedrijven geënthousiasmeerd voor de multimodale mogelijkheden die Lage Weide biedt. In de eerste plaats gaat het dan om de overstap van weg naar water, maar Lage Weide kent ook een eigen bedrijfsspooraansluiting.  

Inzet off-road runners 

Op initiatief van JCOR heeft een Off-RoadRunner van de Hogeschool Utrecht in 2022 uitgebreid onderzoek gedaan naar kansen voor revitalisering van het gebruik van het spoor. Dit heeft geresulteerd in een vervolgtraject waarbij enkele bedrijven op Lage Weide in 2023 aan de slag zijn gegaan met de ontwikkeling van business case rond het spoorvervoer. Lage Weide is dus het focusgebied, maar uiteraard worden ook bedrijven elders in de regio Utrecht geïnformeerd en gestimuleerd als het om multimodaal gaat. Dit tijdens diverse seminars en bijeenkomsten die (mede) door de provincie Utrecht georganiseerd zijn. 

Tiel – Amsterdam 

De provincie Utrecht ziet kansen voor een Joint Corridor op het traject van Tiel naar Amsterdam. Daarbij worden bakstenen van meerdere steenfabrikanten vanaf productielocaties over water naar enerzijds de bouwlocaties in de Randstad gebracht en anderzijds via de haven van Amsterdam naar de UK. 

De afgelopen jaren is veel gezaaid. De komende jaren zal zich dit uitbetalen in daadwerkelijk meer goederenvervoer over water en als het aan de provincie ligt het realiseren van een Joint Corridor Utrecht-Rotterdam. De eerste echt Utrechtse Joint Corridor van Nederland. 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.