Nuchterheid is de kracht van deze regio

Noord-Nederland is een grote regio met relatief minder goederenvervoerstromen. Desalniettemin zijn er zeker voordelen te behalen met modal shift en al mooie resultaten behaald. Sinds 2018 is eerst de provincie Drenthe bij het programma aangehaakt, gevolgd door Groningen en Friesland in 2021. De kartrekker in de regio is Esther van der Maten. Zij combineert haar rol als regio manager met lesgeven aan NHL Stenden Hogeschool in Emmen binnen het lectoraat Green Economics and Process Optimization. 

De Joint Corridor Westerbroek – Rotterdam-Maasvlakte is de belangrijkste corridor in Noord Nederland. Jaarlijks wordt hierover 97.000 TEU vervoerd. Deze corridor zit vol. Maar er is meer gaande in Noord Nederland. “Hier geldt dat het praktisch en vertaalbaar moet zijn voor de regio. Er is meer export dan import dus een ongelijkheid in stromen”, aldus Esther. Ook afstand speelt een rol. De corridor Coevorden – Rotterdam was een belangrijke corridor die jarenlang heeft gefunctioneerd, maar helaas is gestopt. “Dat komt door de vrij korte afstand en de meerdere terminals die we in Rotterdam aandoen. De mogelijkheden voor een robuuste verbinding en schaalbaarheid waren hier onvoldoende.” 

Coevorden – Malmö 

De treinverbinding van Coevorden naar Malmö is de jongste loot aan de boom.  Dit wordt gezien als een corridor naar het achterland. De elektrische trein rijdt vier keer per week. Deze verbinding gaat over een langere afstand waardoor deze corridor robuuster is. De beladingsgraad is 98%. De ambitie is er om deze spoorverbinding op te schalen naar vijf keer per week en ook andere Zweedse steden aan te doen. Nu al worden meer dan 15.000 vrachtwagen ritten, dat zijn bijna 11 miljoen wegkilometers, bespaard en 24.335 ton CO2. 

Ook naar Polen is vanuit Noord Nederland onderzocht naar mogelijkheden voor het opzetten van een corridor. De beschikbaarheid van het volume bleek echter lastig.  

Corridor Westerbroek 

We lichten de belangrijkste corridor in Noord Nederland wat verder uit. “Hier zijn veel learnings uit gekomen”, zegt Esther. Het schip van MCS vaart maar liefst 6 keer per week en is daarmee een robuuste corridor die al 3 jaar draait. Een van de bedrijven die meedoet is Eska, een producent van puzzels en verpakkingen. Het bedrijf, actief in de kartonindustrie, produceert zo duurzaam mogelijk en zoekt daarom ook naar duurzame transportmogelijkheden. “Binnenvaart is duurzaam en betrouwbaar. Het idee dat binnenvaart langzaam is, is achterhaalt. Binnen 20 uur staan onze containers vanuit Westerbroek in Rotterdam. Daar zou iedereen zijn operatie op kunnen afstemmen”, zegt Roel Cuperi, voormalig transport manager van Eska.  

MCS heeft inmiddels een hybride schip varen, waarmee volledig emissie loos goederen over water worden vervoerd.  

Matig spoornetwerk, goede vaarwegen 

Esther noemt als een van de voordelen van de regio Noord Nederland de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. “Als er niet gebruik gemaakt kan worden van de Rijn in de zomer bij lage waterstand biedt de route Lemmer – Delfzijl een goed alternatief. Dit is een kanaal, dat maakt dat de waterstand gelijk blijft. Dat maakt de regio uniek. Bovendien is binnenvaart goedkoper dan spoor van en naar Noord Nederland vanwege het matige spoornetwerk.  Een belangrijke randvoorwaarde is de grootte van het schip. Op sommige stukken mag een klasse 4 schip varen en andere stukken klasse 5. Voor de hele regio willen we naar klasse 5, want dan kun je andere schepen inzetten. Schepen varen door meerdere provincies, daar moet een oplossing voor komen. We pakken dit gezamenlijk op met lokale overheden en EVOFENEDEX en TLN. Het vergt investering in bruggen en sluizen om daar iets aan te doen.”  

Inspiratie 

In de regio zit nog meer potentieel volume om de modal shift mee te maken. Het inspireert ook grotere verladers in de regio om de mogelijkheden te onderzoeken. De provincies ondersteunen het initiatief van Joint Corridors Off-Road in Noord Nederland. Er ontstaan waardevolle contacten via leden van branche organisaties. “We trekken gezamenlijk op. Maandelijks is er een overleg met EVOFENEDEX, TLN en de provincies over de aanpak in de regio. Rotterdam is vol, dan zeggen wij: kom hier maar goederen opslaan. Dat is ook gebeurd met paasartikelen die te laat in Nederland aankwamen.”  

Een ander initiatief in de regio Noord Nederland is de bouw- en grondstoffen hub. Het idee is om samen met een aantal bouw- en betonbedrijven en havennetwerk Friesland een op- en overslag te realiseren en vanuit daar via water de randstad te bevoorraden met bouwmaterialen. De eerste ideeën werden tijdens een bijeenkomst in mei 2023 positief ontvangen, het collectief gaat verder met de plannen.  

Grens overschrijdende samenwerking Nederland en Duitsland 

De zogenoemde EDR regio met daarin Groningen, Drenthe, Friesland en aan de Duitse zijde de regio tot aan Hamburg denkt samen na over het realiseren van trimodale punten. De eerste stappen zijn gezet. Er was 8 juni 2023 een bijeenkomst van waaruit vervolgstappen zijn gezet zoals het maken van een SWOT analyse en het inzichtelijk maken van de volumes.  

Esther tot slot: “Het meeste trots ben ik op het enthousiasme dat er heerst en het feit dat er zoveel gebeurt hier. De nuchterheid is de kracht van de regio. We gaan het pas doen als het zin heeft. Dat betekent dat het iets langer duurt, maar dan werkt het wel. We vertellen het pas als het ook echt gerealiseerd is.” 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.