Ton Neumann, Programma manager Provincie Limburg 

Joint Corridors Off-Road faciliteert partijen bij elkaar te brengen om over samenwerking in de modal shift na te denken en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Uit die ontmoetingenontstaan contacten of verdiepen contacten tussen spelers in de markt. Hierdoor worden nieuwe kansen ontdekt en business cases uitgewerkt. Omdat de markt zeer dynamisch is, is het belangrijk om tijdig zicht te hebben op nieuwe of verschuivende ladingpakketten en proactief coalities te smeden voor multimodaal vervoer.

In Limburg is de logistiek van oudsher al een belangrijke sector vanwege de aanwezige industrie en de ligging. De provincie voert sinds de jaren ‘90 een actief beleid om de logistiek te faciliteren en modal shift te stimuleren. Er bestaan al sinds enkele jaren samenwerkingsverbanden waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar ontmoeten en projecten opzetten zoals ELC-Limburg en Supply Chain Valley. Beide hebben commissies gericht op modal shift. Logistiek makelaar, Ivo Schepers van LIOF, is lid van deze commissies. Hij wordt voor de helft vanuit Joint Corridors gefinancierd en is in Limburg het gezicht van de samenwerking en de motor achter een aantal initiatieven.

De ondersteuning die Ivo en het programma bieden om business cases te ontwikkelen of subsidieaanvragen voor de modal shift te ondersteunen, haalt bedrijven daadwerkelijk over om de modal shift te verwezenlijken. Er zijn de afgelopen decennia een aantal railterminals, barge terminals en andere overslagvoorzieningen tot stand gekomen. Meer recent zijn daar de inspanningen bij gekomen om deze infrastructurele voorzieningen zo efficiënt mogelijk te benutten. Daarbij heeft Joint Corridors een grote rol gespeeld. Door deze inspanningen is de groei van het vervoer over de weg, en de bijbehorende congestie-en milieuoverlast, beperkt gebleven. Ook naar de toekomst toe, met de grote volumes die er nog aankomen als gevolg van de circulaire economie, denk aan reststromen en circulaire grondstoffen, blijft het belangrijk om naar modal shift te blijven kijken en partijen aangehaakt te houden.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.