Formaliseren en Uitproberen

In opdracht van NewWays Zuid-Holland is onderzoek gedaan naar mogelijke routes en bestemmingen van de 3 chemie vervoerders Den Hartogh Logistics, Van den Bosch en Nijhof-Wassink. Er is gekeken of vanuit Rotterdam met barges (binnenschepen) kan worden vervoerd in plaats van dat dit over de weg gebeurt. Door te kijken naar overlap in bestemmingen tussen deze 3 partijen kan er mogelijk op verschillende routes vrachten gecombineerd worden om op die manier een Joint Corridor te vormen.

Centraal stond de vraag: ‘Van welke huidige Joint Corridors of nieuwe routes zouden Den Hartogh Logistics, Van den Bosch Transport en Nijhof-Wassink gebruik kunnen maken om hun goederen te vervoeren over het water in plaats van over de weg’?  

Data-analyse en kansrijke regio’s selecteren

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er om te beginnen een data-analyse uitgevoerd. Deze data-analyse bestond voornamelijk uit het onderzoeken richting welke bestemmingen deze 3 partijen hun volumes indien mogelijk zouden kunnen combineren. Hieruit kwamen een 7-tal regio’s naar voren waar dit in principe mogelijk zou moeten zijn. Uiteindelijk is in overleg met de vervoerders dit aantal van 7 teruggebracht naar 3. Deze beslissing is genomen door te kijken naar zaken als de grootte van de impact, voor welke partijen is het relevant en zijn de regio’s een logische optie. De 3 uiteindelijk gekozen regio’s zijn regio Almelo, regio Duisburg en de regio Walcheren.  

Barge operators definiëren

Nadat de mogelijk bestemmingen gedefinieerd waren, is er gekeken naar mogelijk barge operators die de containers zouden kunnen vervoeren. Allereerst is hierbij gekeken of deze barge operators in staat zijn ADR-goederen te vervoeren, of ze swapbodies willen meenemen en of ze nog voldoende capaciteit hebben om extra containers mee te nemen. Dit was van belang, omdat sommige containers die vervoerd moeten worden ADR-goederen bevatten. En omdat de goederen niet altijd vervoerd worden in een standaardmaat container, maar bijvoorbeeld in een swapbody. Hierdoor zijn er per route een aantal barge operators gedefinieerd die het transport voor hun rekening kunnen nemen.  

Pitchen en keuzes maken

De volgende stap in het onderzoek was, om deze barge operators te beoordelen. Aan de hand van deze beoordeling kon er dan gekozen worden om te kijken of een mogelijke samenwerking een optie was. De barge operators zijn beoordeeld aan de hand van een scorecard op verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn: Frequentie van afvaart, dagen van afvaart, duurzaamheid, betrouwbaarheid van afvaart en een kostenindicatie. De best mogelijke opties per bestemming zijn in kaart gebracht en deze partijen zijn ook uitgenodigd om voor Den Hartogh Logistics, Van den Bosch en Nijhof-Wassink een pitch te geven over hoe zij te werk gaan. Het is nu aan de 3 vervoerders om te beslissen hoe zij dit proces verder willen gaan oppakken.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.