Iedereen profiteert van duurzaamheidsinitiatieven 

Producent van lijm- en afdichtmaterialen Bostik deed als één van de eerste verladers mee aan het Joint Corridor Off Road-programma. Dit heeft het bedrijf niet alleen logistieke voordelen opgeleverd, vertelt logistics manager Gert-Jan Rombouts van Bostik Benelux. “Samen met andere verladers kom je tot innovaties die je alleen nooit bedacht zou hebben.” 

Bostik is een multinational gespecialiseerd in lijm- en afdichtmaterialen. In Oosterhout staat een productievestiging van waaruit eindproducten naar diverse regionale DC’s in Europa worden getransporteerd. Voor het transport richting Polen maakt Bostik sinds 2019 gebruik van de spoorverbinding Tilburg-Rzepin, één van de eerste Joint Corridors van het JCOR-programma. Hierin participeert ook Samsung SDS dat veel logistieke stromen vanuit Polen richting zijn DC in Tilburg heeft lopen en daarmee complementair is aan Bostik. 

“We deden al aan multimodaal transport maar voor Polen hadden we nog geen goede manier gevonden”, vertelt logistics manager Gert-Jan Rombouts. “Toen regio manager Frans van den Boomen van het Joint Corridor Off-Road -programma ons benaderde, waren we dan ook meteen geïnteresseerd. Al na één bijeenkomst, waarbij Samsung en de vervoersbedrijven BTT en H. Essers aanwezig waren, zijn we een pilot gestart. Na een paar weken was duidelijk dat de spoorverbinding voor ons sneller en financieel aantrekkelijker zou zijn, dan transport over de weg. Alle seinen stonden op groen.” 

Andere mindset 

Tijdens het JCOR-programma heeft Rombouts de voordelen van samenwerken met andere verladers aan den lijve ondervonden, vertelt hij. “De mindset is anders dan wanneer je alleen met een vervoerder hebt te maken. Die stuur je aan op prijs en prestatie, maar in deze setting met andere bedrijven erbij probeer je elkaar te versterken. Je gaat als verlader actief meedenken over hoe je processen efficiënter kunt maken en gezamenlijk tot emissiereducties kunt komen. Dit leidt tot innovaties die je in een één-op-één relatie met een vervoerder nooit bereikt zou hebben, en waar iedereen van kan meeprofiteren.” 

Als voorbeeld van zo’n innovatie noemt hij het digitaliseren van de papieren vrachtdocumenten die nodig waren om goederen vanaf de fabriek in Oosterhout naar de eindlocatie in Polen te vervoeren. “Je loopt samen met je vervoerders en partners het hele proces door en denkt na over wat beter kan. We constateerden dat het ons allemaal veel tijd kostte om al die formulieren te printen, te beheren en door te sturen.” Er werd vervolgens een IT-partij bijgehaald, Collect + Go, die het mogelijk maakte digitale vrachtbrieven voor iedereen in de keten beschikbaar te stellen. Hierdoor werd een reductie van de procesdoorlooptijd gerealiseerd van maar liefst 20%.  

Iedereen profiteert 

Om de Joint Corridor verder te verduurzamen worden er steeds weer nieuwe verbeteringen bedacht. Ook Rombouts heeft alweer een plan. “Ik ben aan het kijken of we ook het voor- en natransport over de weg niet verder kunnen vergroenen, door met elektrische vrachtwagens te gaan rijden. Uiteraard moeten de wegvervoerders waarmee we samenwerken, daarvoor investeringen doen, maar daar betalen we ze dan ook netjes voor. Het mooie is dat andere verladers hier dan ook van kunnen profiteren, ook de kleinere bedrijven voor wie elektrische trucks misschien onbetaalbaar zijn.” 

Een belangrijke kernwaarde van Joint Corridors is schaalbaarheid; de multimodale diensten moeten groeien en openstaan om nieuwe participanten te verwelkomen. Dat is voor Rombouts absoluut geen probleem. “Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Als er mee verladers meedoen hebben we meer volume en gaan de kosten per tonkilometer voor iedereen omlaag.”  

Hij beschouwt het dan ook als zijn taak om hier een actieve rol in te vervullen. “Ik probeer ook collega’s op andere vestigingen en toeleveranciers enthousiast te maken voor multimodaal. Vaak reageren die in het begin terughoudend. Ze hebben een negatief beeld van railtransport en denken dat het niet betrouwbaar is. Met cijfers over onze Joint Corridor laat ik zien dat railtransport juist wel betrouwbaar is. Het helpt ook heel erg dat ik een neutrale partij als JCOR van de Topsector Logistiek kan aanhaken. Zeker met leveranciers worden het anders toch al gauw wat meer commercieel gerichte gesprekken.” 

Bijeffect van JCOR 

Terugkijkend op het project en zijn deelname aan het Joint Corridors Off-Road-programma, is Rombouts zeer te spreken over de resultaten. Op vlak van snelheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid heeft Bostik mooie stappen gezet. “Een mooi bijeffect is dat we tijdens het JCOR-project met allerlei talentvolle studenten hebben mogen werken en dat we als bedrijf op een positieve manier in het nieuws zijn gekomen. Dit heeft de naamsbekendheid van Bostik in Nederland veel goeds gedaan. We krijgen nu zelfs spontaan aanvragen voor stageplekken, dat hadden we voordat we aan dit programma meededen nog nooit meegemaakt.”

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.