Verbinden en opschalen modal shift door regionale aanpak

sociale innovatie in de regio

Het Joint Corridors Off-Road (JCOR) programma creëert een veilige, neutrale omgeving om samenwerking tussen verladers, vervoerders en andere stakeholders in de regio te faciliteren. Het programma richt zich op sociale innovatie en biedt geen financiële ondersteuning. De bedrijven doen het zelf, het programma faciliteert en biedt de nodige tools. De betrokkenheid van het team en de regiomanagers varieert van informeren, matchmaking tot procesbegeleiding en kennis delen. Het draait om het gezamenlijk ontwikkelen van bestaande en nieuwe Joint Corridors om wegkilometers te verminderen, de CO2 uitstoot te reduceren en de kansen te zien en te grijpen om verder op te schalen.  

Een Joint Corridor is een transportroute tussen twee of meer logistieke hubs waarop een groep bedrijven gezamenlijk vracht vervoert, op een alternatieve manier dan enkel over de weg. De Joint Corridors zijn opgezet tussen multimodale terminals en verlopen binnen Nederland veelal via de binnenvaart, van en naar de Noordzee-havens. De internationale verbindingen lopen meestal via spoor of shortsea en bestrijken het Europese achterland tot aan China. Deze modaliteiten hebben een lagere CO2-uitstoot dan wegtransport en ontlasten het wegennet waardoor congestie wordt voorkomen.

VLIEGWIEL

De reden waarom verladers in een Joint Corridor samen optrekken is omdat bij multimodaal vervoer, in tegenstelling tot wegtransport, vaak meerdere partijen nodig zijn om het rendabel te maken. Bij transport over water of via spoor ben je meer aan locaties gebonden. Een wegtransporteur kan met zijn vrachtwagen overal laden en lossen en zo door slim te plannen zijn transportcapaciteit optimaal benutten. Voor een rail- of barge operator ligt dat anders; die moet om een winstgevende dienst te kunnen leveren, een minimale en constante hoeveelheid vracht hebben tussen twee vaste locaties. 

Door het doorontwikkelen van de multimodale corridors is het zogenaamde resultaten-vliegwiel ontwikkeld. Hierin wordt een link gelegd tussen maatschappelijke en bedrijfskundige voordelen die elkaar versterken. Het werkt als volgt: hoe robuuster een Joint Corridor wordt opgezet hoe hoger de beschikbaarheid van de dienst. Dit betekent dat er ook sneller nieuwe bedrijven zullen aanhaken en de volumes zullen toenemen (opschalen). Dit laatste betekent dat er weer meer transport van de weg richting meer duurzame modaliteiten verschuift waardoor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en daarmee de mobiliteit in Nederland verder verbetert.

De ontwikkeling van een Joint Corridor

Een nieuwe Joint Corridor ontstaat vanuit een groep bedrijven binnen één regio die binnen hun supply chain op frequente basis dezelfde transportroute afleggen. Vaak weten ze dit niet van elkaar en hebben ze zich niet eerder afgevraagd of het aantrekkelijk kan zijn om deze gebundelde transportstroom over spoor of het water te laten plaatsvinden. Bedrijven hierop attenderen, ze met elkaar in contact brengen, de samenwerking faciliteren en zo een groeiend netwerk van multimodale corridors ontwikkelen, dat is waar het JCOR-programma voor staat.  

Het opzetten van een Joint Corridor bestaat uit drie fasen: Discover, Prototype en Run. 

Resultaten tot nu toe

De eerste Topsector Logistiek-initiatieven voor het opzetten van gezamenlijke Joint Corridors, stammen uit 2016. Toen zijn de eerste samenwerkingsovereenkomsten gesloten met NewWays Brabant (later omgedoopt tot LCB multimodaal) en Zeeland Connect. Inmiddels zijn ook de andere provincies aangehaakt en heeft het JCOR-programma landelijke dekking gekregen. Er zijn 50 Joint Corridors opgezet waarmee in totaal al meer dan 430 miljoen wegkilometers zijn bespaard. Dat is goed voor een CO2-reductie van 940.000 ton!

Voorbeelden van joint corridors

Er zijn heel veel voorbeelden van Joint Corridors. We delen er drie waarbij iedere corridor een ander verhaal vertelt en zich in een andere fase begeeft. Van nog onderzoeken van kansen, tot net van start tot opschalen. Voor meer verhalen over bedrijven die gebruiken van de Joint Corridors. Lees hier meer.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.