Joint Corridors
Off-Road

2021-2023

Niet minder, maar anders

“Ik ben pas tevreden als ik echt zie dat de totale cijfers van modal shift echt substantieel beginnen te wijzigen. Het volume neemt toe maar de verhouding is over het algemeen nog hetzelfde. De vergroening van de binnenvaart gaat langzamer dan de vergroening van het wegvervoer. Het gaat niet alleen om CO2, het gaat ook om de bereikbaarheid over de weg en dat is echt een uitdaging. De kosten van de infrastructuur is een enorme zorgenpost. Daar zijn we nu een inhaalslag aan het maken. Dus er zal wel een shift gemaakt móéten worden. Denk alleen maar aan het chauffeurstekort. Het wegvervoer blijft zeker nodig voor de last mile, verstransport en spoedtransport. Daarvoor hebben we de infrastructuur hard nodig. De circulaire economie en de komende klimaat maatregelen, gaan voor nog meer transport zorgen. Er is nog zoveel potentie. Het spoor kan nog heel veel meer, de binnenvaart kan nog heel veel meer en het wegtransport kan anders, niet minder maar anders. Dat vergt een andere manier van kijken. Je zult het nu moeten gaan organiseren, anders is het straks te laat. Door nu de modal shift te maken, komen we straks verder.”

5 JAAR, NU EN STRAKS

“Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off-Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit.”

50

Joint Corridors

500

Vertrekken

3,4 mln.

teu capaciteit

430 mln.

Wegkilometers