IT-fundament voor een soepele modal shift 

Joint Systems is een open samenwerkingsverband van Nederlandse technologiebedrijven die oplossingen bieden om de overstap naar multimodaal transport binnen het JCOR-programma zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij het boeken, monitoren en afhandelen van multimodale transportzendingen zijn altijd meerdere IT-systemen van verschillende leveranciers betrokken, die perfect met elkaar moeten communiceren. Om niet bij iedere Joint Corridor opnieuw dezelfde interfaces te hoeven bouwen, hebben de partijen achter Joint Systems hun oplossing al ‘voor-geïntegreerd’ en zo op elkaar ingesteld dat ze maximaal aansluiten op de behoefte van verladers, overslagterminals en vervoerders.  

Dit gaat dan om zaken als: 

  • het digitaal boeken van transportorders 
  • het realtime volgen van de orderstatus 
  • het digitaal aanmelden en automatisch identificeren van containers 
  • het uitwisselen van transportdocumenten tussen ketenpartners 

  • het juridisch overdragen van lading tussen verladers en vervoerders 
  • het correct afhandelen en factureren  
  • het meten en rapporteren van CO2-impact van orders 

Dit alles moet verladers zo min mogelijk tijd en moeite kosten. De (vermeende) administratieve rompslomp die vooral MKB-bedrijven nog associëren met multimodaal transport is een barrière die door Joint Systems als eerste wordt weggenomen, maar de lat ligt hoger. Het doel van Joint Systems is om continu te blijven innoveren en met een toekomstbestendig IT-fundament multimodaal transport nóg efficiënter te maken. Allen door het verhogen van de productiviteit en in te spelen op schaarste in personeel, is het mogelijk de modal shift te versnellen en structureel te laten groeien. Het consortium bestaat nu uit vijf partijen maar staat nadrukkelijk open voor technologieleveranciers die hier iets aan kunnen toevoegen.  

De ontstaansgeschiedenis van Joint Systems 

De oerknal van Joint Systems vond plaats in 2019 toen deelnemers van de treincorridor Tilburg-Rezpin een oplossing zochten voor de administratieve overdracht van transportdocumenten. Het beheren en versturen van vrachtdocumenten kostten verladers en vervoerders veel tijd, dus werd eCMR-leverancier Collect + Go gevraagd hier een oplossing voor te bedenken. Door het sneller beschikbaar maken van data en de introductie van een digitale vrachtbrief die zowel voor transport over de weg als over het spoor kan worden gebruikt, werd een doorlooptijdreductie van 20% gerealiseerd.  

“Door de aard van de oplossing die wij leveren, waren wij binnen dit project de verbindende schakel maar er waren veel meer partijen bij betrokken”, vertelt CEO Hans Togtema van Collect + Go. Er werd een koppeling met het TMS van terminaloperator BTT gemaakt, er werd een integratie ontwikkeld met de CargoCard waarmee chauffeurs zich digitaal kunnen aan- en afmelden, er werd een camerasysteem voor automatische identificatie van containers geïnstalleerd; kortom allemaal systemen waar verschillende IT-partijen bij werden gehaald. 

Tijdens het jaarevent van de Logistics Community Brabant in 2019 werd de samenwerking officieel gelanceerd, toen nog onder de naam ‘e-Joint Corridor’. Later tijdens het JCOR-project haakten de andere technologiebedrijven aan omdat ze allen inzagen dat samenwerking veel voordelen zou bieden. Het zou toekomstige Joint Corridors veel ontwikkelkosten en -doorlooptijd kunnen besparen. Ook ontstond het idee een gezamenlijke roadmap te gaan ontwikkelen met nieuwe functionaliteiten waar alle multimodale transportroutes hun voordeel mee kunnen doen.   

In 2022 presenteert het collectief zich voor het eerst als Joint Systems, tijdens de beurs ICT & Logistiek in Utrecht. Hier werden ook de nieuw ontwikkelde functionaliteiten gelanceerd zoals ‘Corridor Booking’ en ‘fast eCMR’, oplossingen die inmiddels al bij diverse corridors worden ingezet.  

Joint Systems nu en in de toekomst 

Voor de doorontwikkeling van het Joint Systems-platform is het belangrijk om in nauw contact met de markt te blijven. Vanuit de JCOR-organisatie worden daarom regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin deelnemende verladers, vervoerders en terminals hun ervaringen delen met hun huidige IT-systemen en aangeven waar ze mee worstelen. De meetings hebben als doel in kaart te brengen waar de behoefte ligt en welke eventuele nieuwe systeemontwikkelingen het meeste kans van slagen hebben en het meest rendement opleveren. 

In 2023 hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze hebben er tot nu toe in geresulteerd dat er zes pilots zijn benoemd. Deze worden momenteel vertaald in een uitvoeringsplan met concrete acties die tot een succesvolle uitvoering in de praktijk moeten leiden. Het resultaat van deze pilots moet zijn dat de voorgeintegreerde systemen tot een nog hogere systeemefficiency leiden voor het boeken, verwerken en volgen van de transportstromen. 

De Joint Systems community 

Het samenwerkingsverband Joint Systems bestaat momenteel uit vijf partijen, die intensief samenwerken met de JCOR-community. Wat doen ze precies en hoe kijken ze aan tegen het Joint Systems-project? 

Jan Sekeris

oprichter/eigenaar van Modality Software Solutions

Modality 

Modality levert transport management software voor multimodale vervoerders zoals binnenvaartrederijen, railvervoerders en terminaloperators. Deze gebruiken de software voor hun orderbeheer, planning, executie en facturatie. Voor het uitwisselen van data worden er tijdens de implementatie koppelingen gerealiseerd met externe systemen, van bijvoorbeeld klanten, zeeterminals of de douane. 

“Wij richten ons op de vervoerders en de terminals, dus met de verladers hebben we geen direct contact. Toch hebben die ook baat van onze systemen omdat het voor hen gemakkelijker wordt om transport uit te laten voeren. Vooral MKB-bedrijven hebben vaak een verkeerd beeld van multimodaal transport. Ze denken dat het ingewikkeld is, en duur. Binnen Joint Systems moeten we daarom goed kijken waar de behoefte ligt en vooral met oplossingen komen die laagdrempelig. Als we complexe oplossingen ontwikkelen, gaan bedrijven die toch niet gebruiken.” 

Jan Sekeris, oprichter/eigenaar van Modality Software Solutions 

Frank Hermans

oprichter en CEO van InnoTractor 

InnoTractor 

Innotractor biedt oplossingen voor het managen van fysieke goederenstromen door middel van sensors, IoT en het aan elkaar koppelen van systemen. Hierdoor krijgen bedrijven meer grip op hun transport en kunnen doorlooptijden worden verkort. Een belangrijk speerpunt van het bedrijf is het standaardiseren van dataformaten en uitwisselingsprotocollen waarvoor het onder andere participeert in het landelijke Basis Data Infrastructuur (BDI)-project. 

“Er gebeurt al veel in multimodaal transport maar er moet nog veel meer gebeuren. Het frappante is dat de meeste data vaak al wel ergens in een database zijn opgeslagen maar dat ze voor de communicatie met andere bedrijven in Excel worden gezet of telefonisch worden doorgegeven. Waar Joint Corridors behoefte aan hebben zijn systemen die compatibel zijn met elkaar en die via de cloud in contact staat met elkaar. Dat is één van de dingen waar Joint Systems in voorziet en waar wij erg enthousiast over zijn.” 

Frank Hermans, oprichter en CEO van InnoTractor 

Hans Togtema

oprichter en CEO van Collect + Go 

Collect + Go 

Collect + Go biedt oplossingen voor de digitale vrachtbrief waarmee verladers en vervoerders niet langer handmatig of per mail transportdocumenten hoeven uit te wisselen. Chauffeurs worden uitgerust met werkprocessen waarmee leveringen digitaal (en veilig) worden geregistreerd en direct voor iedereen inzichtelijk zijn.  

“Ik ben positief over de samenwerking binnen Joint Systems omdat je tot oplossingen komt die je als individueel bedrijf niet kunt bedenken. Ik denk dat we momenteel zo’n driekwart van de functionaliteit die nodig is voor Joint Corridors hebben afgedekt, dus er moet veel gebeuren. Wat dan bijvoorbeeld? Het moet nog een stuk makkelijker worden om exportzendingen beschikbaar te maken. En ook de systeemintegratie met de Rotterdamse haven moet beter.” 

Hans Togtema, oprichter en CEO van Collect + Go 

 

Joris Tenhagen

managing director bij Pharox  

Pharox 

Pharox helpt verspilling in logistieke ketens te voorkomen door slim gebruik van data. Behalve de technologie voor het verzamelen van realtime data, zoals sensors en slimme verpakkingen, levert het ook apps om deze data te benutten. Denk aan het dynamisch berekenen van ETA’s, het digitaal aan- of afmelden op terminals en het automatiseren van inbound/outbound-processen in een magazijn. De oplossingen van Pharox worden ook gebruikt om te monitoren dat kwetsbare goederen veilig en in de juiste condities worden vervoerd. 

“Door de samenwerking in Joint Systems voorkomen we dat klanten in de multimodale sector allemaal hun eigen IT-landschap gaan bouwen. Ook dat is een vorm van verspilling. Het feit dat wij als technologiebedrijven elkaar al kennen, scheelt veel tijd. We kunnen snel schakelen. Een ander voordeel voor terminals en vervoerders is dat ze niet met allemaal verschillende partijen hebben te maken. De klant kiest de configuratie van oplossingen die hij nodig heeft en wij zorgen ervoor dat het allemaal netjes met elkaar samenwerkt.” 

Joris Tenhagen, managing director bij Pharox  

Sander Maas

CEO van Sentors 

Sentors 

Sentors is specialist in beeldherkenningstoepassingen binnen de logistiek. Het gebruikt Optical Character Recognition (OCR)-technieken voor het automatisch herkennen van vrachtwagens of het identificeren van containers op een trein of schip. Door te koppelen met een planningssysteem weet het systeem direct om welke order het gaat. Dit bespaart de kosten van het handmatig intikken van gegevens, de informatie is sneller beschikbaar en er komt beeldmateriaal beschikbaar van alle containers. 

“Onze oplossingen worden gebruikt op plekken waar veel containers komen, zoals bij terminals en verladers. Onze systemen bevinden zich vrijwel altijd op het eigen terrein van de klanten. Met de samenwerking binnen Joint Systems zijn we gaan kijken hoe je over de keten heen kunt automatiseren. Tijdens de bijeenkomsten vertellen terminaloperators en vervoerders waar ze tegenaan lopen en ga je als consortium nieuwe verbindingen leggen. Dit leidt tot  oplossingen waar alle betrokkenen van kunnen profiteren: minder handmatig werk, minder fouten en het transparant vastleggen van schades.”  

Sander Maas, CEO van Sentors 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.