De resultaten van het JCOR-programma

Resultaten Joint Corridor Off-Road

Na ruim zes jaar Joint Corridors Off-Road is het tijd om het net op te halen. Wat heeft het programma allemaal opgeleverd? Zijn de doelen bereikt? Adviesbureau Buck Consultants International deed kwantitatief onderzoek en programmamanager Jeroen Bolt reageert op de uitkomsten.

50 Joint Corridors

3.100.000
TUE transport Capaciteit

874K
ton CO2 bespaard

1.500.000
Vrachtwagen Ritten Bespaard

407.000.000
Wegkilometers Bespaard

438
Aankomsten/ vertrekken pw

DE RESULTATEN VAN HET JCOR-PROGRAMMA

Wat hebben de JCOR-projecten nu daadwerkelijk bijgedragen aan het verbeteren van de duurzaamheid en leefbaarheid in Nederland?  

Die vraag is op twee manieren te beantwoorden, vindt JCOR-programmamanager Jeroen Bolt. “Enerzijds kun je gewoon gaan meten hoeveel minder CO2-uitstoot er is doordat vracht niet meer per truck maar over water of rails wordt vervoerd. Anderzijds kun je zeggen: dit is nog maar het begin. Door het programma is de basis gelegd om in de toekomst nog meer CO2-uitstoot te verminderen en kilometers van de weg te halen. Ik snap dat mensen zeer geïnteresseerd zijn in de cijfers over wat er tot nu toe aan verbetering is behaald, en dat is ook belangrijk, maar laten we vooral ook kijken naar de potentie voor de toekomst.

Eco-systeem versterkt programma’s onderling

Het zijn niet alleen de kwantitatieve resultaten die tellen. De afgelopen jaren is een eco-systeem ontstaan waarbij programma’s die zich ook met modal shift bezig houden, elkaar niet alleen vinden maar elkaar ook versterken. Zoals het strategisch programma Goederenvervoerscorridors en de Modal Shift Regeling.

'We zijn complementair aan elkaar'

Het is nodig om op een afgestemde planmatige manier naar transport corridors te kijken, vandaar het strategisch programma Goederenvervoercorridors, met Topcorridors als handelsnaam. “In dit programma gaat het over het beter benutten van bestaande infrastructuur en het efficiënt inzetten van corridors”, zegt Kees Verweij, namens Buck Consultants procesbegeleider van het programma Goederenvervoercorridors.  

“Door de verbeteringen die we aanbrengen loop je minder risico als je nieuwe Joint Corridors opstart. Bij een railterminal wordt bijvoorbeeld een extra bovenleiding toegevoegd, zodat treinen effectiever worden afgehandeld”, aldus Verweij. 

Joint Corridors is gericht op diensten en zit aan de business kant. Het programma biedt hulp aan het MKB om goederen op deze corridors te zetten. “We zijn complementair aan elkaar. Joint Corridors gaat uit van het initiatief van de bedrijven. De exploitanten zijn zelf aan zet. Wij proberen de corridors te verbeteren en te zorgen dat de infrastructuur aantrekkelijk is om te gebruiken.”

Hans Keetman, Programma Manager Modal Shift Programma (Connekt)

“Wij zien dat partijen die de samenwerking opzoeken veelal beter in staat zijn om subsidie aan te vragen voor de modal shift regeling. Er zijn maar weinig bedrijven die de beoogde shift in hun eentje redden. Dat zijn vaak alleen grote verladers. Onderliggende samenwerking geeft meer vertrouwen in een daadwerkelijke modal shift en stimuleert de blijvendheid hiervan en daarmee het succes van de subsidieaanvraag. 

We hebben wekelijks overleg met het team van Joint Corridors. Samen met de voorzitter van de stuurgroep corridors en knooppunten, Wando Boevé, stemmen we de activiteiten op elkaar af en zoeken we continu naar synergie. Wij hebben immers doelstellingen die in elkaars verlengde liggen: Joint Corridors zoekt de samenwerking vanuit intrinsieke voordelen voor bedrijven en wij bieden de subsidie die er is om partijen over het laatste hobbeltje, veelal de onrendabele top, heen te krijgen.  

We merken dat subsidieaanvragen, waarbij een logistiek makelaar uit de regio is betrokken, succesvoller zijn. Dat komt omdat de logistiek makelaar de juiste partijen weet te vinden waar de regeling op gericht is.  Naarmate de modal shift regeling langer duurt, wordt het steeds belangrijker om juist die partijen te vinden die door bundeling van lading de modal shift kunnen maken. Dan heb je een robuuste blijvende shift te pakken.”

Cijfers in Beeld

Er zijn de afgelopen jaren verschillende kwantitatieve resultaten bereikt. In onderstaande grafieken zijn deze verdeeld in drie blokken.

Ladingstromen en besparingen

Onderstaande grafieken geven inzicht in het aantal TEU wat van de weg is gehaald en via Joint Corridors is vervoerd. Ook is e groei van het aantal Joint Corridors door de jaren heen te zien, de toename van de frequentie van het aantal vertrekken en afvaarten en de totale besparingen die zijn behaald op het gebied van CO2 en wegkilometers.

# Teu x 1.000
(cumulatief)
# Joint corridors
(cumulatief)
# aankomst en vertrekken
per jaar
CO2 besparing x 1.000
(cumulatief)
besparing wegkm
x 1.000.000
(cumulatief)

Community en media

Door het regelmatig publiceren van content op de website van het JCOR-programma en daarbij ook social media in te zetten, is een flink bereik gerealiseerd en is de community steeds groter gegroeid. Ook de live events, denk aan de mkb instap-events en het Forward Forum, zorgden voor volop aandacht voor het JCOR-programma in alle regio’s van Nederland.

# publicatie
# events
media bereik x 1.000
bezoekers website

Samenwerking en OffRoad Runners

JCOR heeft naast kwanitatieve resultaten veel betekent voor de kennisontwikkeling op het gebied van modal shift in Nederland. Dat is ontstaan door intensieve samenwerking met vrijwel alle Nederlandse hogescholen waar honderd Off-RoadRunners uitdagende onderzoeksopdrachten vervulden. Ook het aantal samenwerkingspartners groeide door de jaren heen gestaag.

# off road runners (cumulatief)
# hogescholen
samenwerking met derden

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.