We doen het samen

De eerste stap om off-road te gaan is vaak dichtbij huis. Daarom kent het programma Joint Corridors Off-Road een regionale aanpak. De regio managers faciliteren deelnemers aan het programma om samen te werken met vervoerders en verladers uit de eigen regio. Vaak vallen herkomst of bestemming van de transporten al samen. Dit vergroot de kans op het opzetten van een joint corridor enorm. Daarnaast willen deelnemers liever niet te veel tijd onderweg zijn voor een bijeenkomst, dus wanneer er kansen in de buurt zijn, wordt dit als drempelverlagend ervaren. Dat vergroot de kans op succes.  

Ontdek door op de logo’s te klikken, wat de regio managers zeggen over wat er is bereikt en wat er opvalt in hun regio.  

Bedrijven in logistieke ketens staan voor een stevige opgave. Verdere verduurzaming vraagt om het anders inrichten van logistieke activiteiten. Daar is hulp en kennis voor nodig. Dat bieden en bereiken wij als programma Joint Corridors Off-Road niet alleen. Vele kennisinstellingen en branche organisaties dragen hieraan bij en streven dezelfde doelen na. Namelijk de CO2-uitstoot naar de beneden brengen en het verbeteren van de doorstroming door het goederenvervoer anders te organiseren in Nederland. Dat doen ze door kennis te delen en bedrijven verder te helpen op allerlei verschillende manieren. 

Ontdek door op de logo’s te klikken, wat onze samenwerkingspartners zeggen over de samenwerking. 

Greenport
Evofenedex
BvB
Railcargo
Lean&Grean
Routescanner
Greening Corridors
Dinalog

Succesverhalen

Miranda Volker, regio manager Overijssel

“Overijssel had al vroeg een goederenvervoer agenda. De verbinding tussen Rotterdam en Twente, is ook aangesloten bij Joint Corridors als Twente Corridor. Het programma ondersteunt de provincie met instapevents om multimodaal vervoer breder onder de aandacht te brengen. Studenten van Universiteit Twente zijn nu ook aangehaakt om mee te helpen om data inzichtelijk te krijgen in een dashboard en studenten van de Hogeschool Windesheim krijgen masterclasses binnenvaart in samenwerking met MCS Meppel. Je krijgt veel meer uitwisseling. Toch merk ik dat er ook wel drempelvrees is bij verladers om aan te sluiten nu we bezig zijn om de corridor mogelijkheden te onderzoeken tussen de regio West Overijssel/Drenthe en het Duitse achterland. Dit doen we samen met de terminal en een grote verlader. De verbinding moet als gateway naar Rotterdam gaan fungeren. 

Ik ben trots op de spin offs van het programma zoals Xella vanuit Meppel naar Denemarken en de bouwlogistieke corridor vanuit Twente naar de Randstad. De bulkwereld ziet er wat anders uit. In het geval van bulk lading is er vaak maar één verlader en is er geen sprake van een Joint Corridor. Er is geen samenwerking op het schip maar wel ervoor en erna. Er zijn namelijk veel ketenpartijen nodig om het gerealiseerd te krijgen. Zonder samenwerking gaat er geen lading in dat schip. Als de samenwerking eenmaal is opgestart, dan is deze vaak zeer structureel en langdurig van aard.”

Miranda Volker regio manager 2021-2023
Christa Baas regio manager 2023

Hendrik - Jan van Engelen, regio manager Gelderland 21-22

“Midden in coronatijd heb ik twee jaar voor de provincie Gelderland als regio manager gewerkt en verschillende Joint Corridors opgezet en ook trajecten vallende binnen de modal shift regeling. We zijn begonnen met de verbindingen die er al waren. Samen met de terminal BCTN hebben we Nijmegen – Rotterdam en Nijmegen – Antwerpen toegevoegd met kort daarop Tiel – Rotterdam – Utrecht. Dat is een soort rondje geworden. In Tiel hebben we heel goed samengewerkt met Napoleon barbecues en logistiek dienstverlener Vonk & Co. Als laatste is Doesburg – Rotterdam aangesloten met grote verlader Aviko aan boord. Op die manier is er een netwerk aan corridors ontstaan waar ik enorm trots op ben.” 

Hendrik-jan van Engelen regio manager 2022-2023
Eric Oomen regio manager 2022-2023

Esther van der Maten, regio manager Noord-Nederland

“In Noord Nederland geldt dat het praktisch en vertaalbaar moet zijn voor de regio. Er is meer export dan import dus een ongelijkheid in stromen. Er is enthousiasme en er gebeurt veel. De nuchterheid is de kracht van de regio. We gaan het pas doen als het zin heeft. Dat betekent dat het iets langer duurt, maar dan werkt het wel. En daarbij vertellen we het pas als het ook echt gerealiseerd is.” 

Ivo Schepers, regio manager Limburg

Van Rotterdam naar Venlo is één groot filetraject. We zetten in op mobiliteitsverbetering door onder meer en stuk A2 van 40 kilometer te verbreden naar 3-baans. Maar we kijken ook vooral wat er van de weg af kan. Er is een succesvolle Joint Corridor opgezet tussen Venlo en Rotterdam en ook een aantal corridors naar het achterland richting Duitsland, Polen en Italië. Nieuwe kansen zijn er ook nog volop. We werken samen met afvalverwerkers en doen succesvolle pilots om Limburgs afval per binnenvaart af te voeren. Verder zitten er veel baksteenfabrikanten naast de Maas en dat vervoer gaat allemaal de A2 op richting het westen. De grootste uitdaging is het gebied rondom Venlo. Daar zitten veel warehouse van buitenlandse bedrijven. Daarvan zitten de besluitmakers in het buitenland. Dat is de grootste uitdaging, om die mee te krijgen.” 

Frans van de Boomen, regio manager Noord-Brabant

“Ik geloof in een bottom-upstrategie. Een nieuwe Joint Corridor moet vanuit de bedrijven zelf komen. Toch gebeurt dit niet vanzelf, en moet je bedrijven actief uitnodigen. Ik zoek daarom naar clusters van bedrijven die bij elkaar in de buurt zitten en die overlap vertonen in hun import- en exportstromen. Als je ze dan uitnodigt voor een instapevent waar ze veilig en vrijblijvend met andere bedrijven van hun bedrijventerrein kunnen sparren, vinden ze dat sowieso al interessant. We willen multimodaal transport toegankelijk maken voor alle bedrijven, op elk bedrijventerrein in Nederland. We hebben nu 45 Joint Corridors. Deze zullen in de toekomst verder naar elkaar groeien om zo uiteindelijk één groot multimodaal netwerk te vormen waar iedereen op aan kan haken. Je geeft op dat je goederen van A naar B wilt transporteren en het ‘spoorboekje’ geeft aan via welke Joint Corridors dit kan. Zo zie ik het voor me. Het boeken maar ook het monitoren van je transportorder zal supergemakkelijk zijn. Daarom steken we binnen het programma zoveel energie in het digitaliseren van werkprocessen. We moeten er gewoon voor zorgen dat multimodaal transport toegankelijker en concurrerender wordt dan het huidige onnodige, unimodale transport over de weg.” 

 

Remco de Rijke, regio manager Zeeland

“Modal shift biedt volop kansen. We blijven dit thema adresseren in Zeeland, brengen bedrijven met elkaar in contact en wijzen ons netwerk ook op de subsidiemogelijkheden en de voordelen van multimodaal vervoer. In onze watergebonden provincie is agrofood een belangrijke sector. In Zeeland wordt al 70% van al het goederenvervoer multimodaal gedaan. De corridor AgriFood+ Express is daar een mooi voorbeeld van. Op deze verbinding worden uien (Waterman Onions) en aardappeldiepvriesproducten (McCain) geconditioneerd vervoerd naar Rotterdam en Lelystad. De binnenvaartschepen zijn hiervoor uitgerust met reefer aansluitingen.  

We zien bij de Schelde Barge Corridor dat zelfs op korte afstand multimodaal uit kan. Bedrijven kiezen vanwege de congestie voor de binnenvaart. Het is wat extra handling, maar dat weegt niet op tegen de vertragingsproblematiek in Antwerpen. Er zit winstpotentieel maar het vergt wel omdenken om het proces aan te passen. Mooi om te zien dat Tieleman Transport dat ziet en het oppakt.”  

Babiche van de Loo, regio manager Zuid-Holland

“Ik heb een bedrijventerrein aanpak en zoek contact met transportbedrijven die nu wegvervoer doen en de overstap willen maken. Zuid-Holland, als spoor en watergebonden regio wordt vaak gezien als gemakkelijk met veel potentie, maar het gaat niet altijd even soepel. Dat komt omdat de regio dicht op de Rotterdamse haven zit, waar weliswaar 12 corridors uitkomen maar door de korte afstand vervoer over water en spoor vanuit de regio zelf bijna nooit competitief is met wegvervoer. Daarbij blijft 70 tot 80% van de lading uit de haven binnen de provinciegrenzen. Als er al export is in de regio, zijn dat vaak geen kraanbare trailers. Dat zijn best uitdagingen in Zuid-Holland. De provincie heeft een werkgroep opgericht met allerlei partijen die met modal shift bezig zijn, want er ook genoeg kansen. Ik definieer ieder jaar 3 opdrachten voor studenten, off-road runners, om te onderzoeken hoe we bestaande corridors kunnen opschalen of nieuwe verbindingen kunnen opzetten.” 

Taco Jansonius, regio manager Utrecht

De provincie Utrecht heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet als het gaat om de focus op transport over water en synchromodaliteit. Het instappen in het programma JCOR is daarin een belangrijke aanjager en katalysator geweest. Dat de provincie Utrecht samen met Rijkswaterstaat op 6 oktober 2023 in Utrecht het landelijke jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) organiseerde en onder meer minister Harbers in Utrecht mocht verwelkomen vormt het bewijs dat transport over water leeft in de provincie. De afgelopen jaren is veel gezaaid. De komende jaren zal zich dit uitbetalen in daadwerkelijk meer goederenvervoer over water en als het aan de provincie ligt het realiseren van een Joint Corridor Utrecht-Rotterdam. De eerste echt Utrechtse Joint Corridor van Nederland.” 

Sjoerd Sjoerdsma, regio manager Noord West Connect

“We proberen kansen te creëren, praten veel met gemeentes en bedrijven. Het is belangrijk om communities te creëren en te helpen de kip-ei situatie te doorbreken, door op zoek te gaan naar belangen die breder liggen dan het vervoer zelf. We proberen om een negatieve businesscase positief te maken. De makkelijke, logische gevallen zijn door de bedrijven vaak al onderkend, of door ons vrij eenvoudig overtuigd. Dus de voorbeelden zijn er, het kan en het kan in veel gevallen ook uit, zeker als ook naar neveneffecten gekeken wordt. De drijfveer van een bedrijf is bepalend of iets wel of niet gaat gebeuren.” 

Rob van Ruiten, project manager Greenports Nederland

“Vanuit productie en export zijn bedrijven te klein om voldoende vrachtgaranties af te kunnen geven voor logistiek dienstverleners. Combinatie van meerdere partijen en het stroomlijnen van hun verzendpatronen is nodig. Bovendien is er samenwerking in de keten nodig voor concurrerende doorlooptijden ten opzichte van wegtransport. Dat vraagt om een gedragen en goed schakelend proces van leverancier, transporteur, exporteur, logistiek dienstverlener en eindklant.
Als Greenports is het onze rol het bij elkaar brengen en verzamelen van partijen in het netwerk gericht op ondernemers. JCOR biedt ons netwerkmogelijkheden in modal shift en corridors. Wij hebben geen capaciteit om met vragen en kansen uit de markt zelf aan de slag te gaan, dus die verwijzen we door naar JCOR.


We zien dat de keten de modal shift wil, maar vaak nog de nodige hobbels moeten nemen. Er zijn voldoende bedrijven die het belang van de shift zien en er mee aan de slag willen. Hierbij wegen ze echter de houding van hun eindklanten wel mee. Dan moeten ze ook. De kentering is gaande, we moeten daarom blijven zorgen voor initiatieven waar bedrijven op aan kunnen sluiten en voor stimulering van de retail in Europa. Daarom moeten we dit ook grensoverschrijdend gaan organiseren. Nederland is te klein.”

Mark van Geest, ledenadviseur evofenedex

“Door samenwerking benutten we elkaars kennis en netwerk om meer bedrijven mee te krijgen naar een modal shift. Joint Corridors en evofenedex hebben beide een andere aanpak. Joint Corridors focust zich op het opzetten en vullen van bepaalde corridors. evofenedex volgt de lijn van een één-op-één aanpak om bij individuele verladers te bekijken waar de mogelijkheden liggen voor een modal shift. De verschillende aanpakken versterken elkaar. Het netwerk van robuuste corridors wat is opgezet door Joint Corridors, maakt het makkelijker om bedrijven te overtuigen een andere modaliteit te kiezen. evofenedex en Joint Corridors versterken elkaars activiteiten ook door regelmatig samen op te trekken bij het verzorgen van presentaties tijdens bijeenkomsten.

De afgelopen jaren is binnen Nederland het aantal inlandterminals met betrouwbare en regelmatige binnenvaart- en spoorverbindingen naar de mainports (Rotterdam, Antwerpen) toegenomen. Het verbeterde aanbod is tot stand gekomen door enerzijds het corridor-denken en anderzijds door het stimuleren van het gebruik van andere modaliteiten door organisaties zoals evofenedex. Als vereniging met in de achterban veel verladers spelen wij een belangrijke rol bij het overtuigen van bedrijven dat andere modaliteiten zoals binnenvaart en spoor serieuze alternatieve zijn voor wegvervoer. Daarnaast helpen wij deze bedrijven op weg door middel van onze kennis op het gebied van modal shift.”

Khalid Tachi, Bureau Voorlichting Binnenvaart

“Samenwerking in modal shift is van vitaal belang omdat het vervoer over water, met name de binnenvaart, vandaag de dag onmisbaar is geworden in de logistieke keten. Het samenbrengen van verschillende partijen, zoals verladers, vervoerders en kennisinstellingen, is essentieel om de transitie naar meer duurzaam en efficiënt vervoer over water te versnellen. Dit is niet alleen vanuit economisch oogpunt voordelig, maar ook om milieuredenen. De binnenvaart biedt aanzienlijke voordelen door de reductie van files op de weg en verlaagt de CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Joint Corridors Off-Road complementeren de inspanningen van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) door het belang van vervoer over water te benadrukken en gezamenlijk te werken aan het vergroten van het vervoer over water. Het programma bevordert de samenwerking die nodig is om de capaciteit van de binnenvaart te vergroten, wat aansluit bij onze missie om de sector bekender te maken bij het grote publiek. De masterclasses die wij organiseren, helpen om kennis en bewustzijn rond de binnenvaart te verspreiden, wat de activiteiten van Joint Corridors Off-Road verder ondersteunt.

Vervoer over water neemt een steeds prominentere rol in. Wij hebben deze transitie ondersteund door actieve promotie en voorlichting, wat heeft bijgedragen aan een positief imago van de binnenvaart als een milieuvriendelijke en efficiënte transportwijze. Joint Corridors Off-Road heeft deze beweging ondersteund door samenwerking te faciliteren en het gebruik van binnenvaart te stimuleren als onderdeel van geïntegreerde logistieke oplossingen. Het beeld van de binnenvaart als een filevrije en veilige vervoerswijze, dat mede dankzij de inspanningen van BVB is gecreëerd, wordt door het programma verder versterkt en uitgebouwd.”

Caroline Koiter, directeur Railcargo

“Voorafgaand aan de modal shift is een mental shift nodig. Het helpt als bedrijven via verschillende kanalen, met verschillende invalshoeken, worden benaderd om de mogelijkheden van barge of rail te bekijken. Bedrijven dienen in deze uitdagende tijden de beste keuze te maken en kunnen zich niet langer veroorloven om voor slechts één modaliteit te kiezen.

Rail Cargo information Netherlands richt zich op promotie en voorlichting over het spoorgoederenvervoer. Daarbij proberen we vragen vanuit de markt zo goed en snel mogelijk te koppelen aan onze deelnemers. Via het Joint Corridors Off Road programma zijn we in contact gekomen met studenten, door het geven van masterclasses, en met ondernemers via diverse regionale bijeenkomsten. Onze activiteiten liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar.

In deze disruptieve tijd is samenwerking extra van belang. Zoals best practices benadrukken en positief nieuws brengen om aan te tonen dat er altijd nieuwe kansen zijn. De railsector heeft laten zien veerkachtig en flexibel te zijn. Daar mogen we zeker trots op zijn. Maar uitdagingen blijven er, zoals de kostenstijgingen die railtransport duurder maken. We zien helaas dat bedrijven ook weer een reverse modal shift maken. Daarnaast zijn het maatschappelijk sentiment en het politieke landschap de laatste jaren in Nederland behoorlijk veranderd.

Joint Corridors Off Road beoogt nieuwe en bestaande corridors robuuster, duurzamer en schaalbaarder te maken. Dat is ons inziens een goede manier om corridors weerbaar te maken voor de toekomst én zo leverzekerheid te kunnen garanderen.”

Dirk van der Lee, Program Director Lean & Green

“In de transitie naar een duurzame economie en duurzame logistiek is samenwerking essentieel. Grote veranderingen vragen niet alleen om technologische innovatie maar ook om sociale innovatie. Samenwerken in het verduurzamen en optimaliseren van transport valt daar ook onder. Daar waar sommige oplossingen in de huidige transitie nog op zich laten wachten, valt model shift onder het kopje “nu doen wat nu kan!” Het vertrouwen dat je met elkaar opbouwt door de samenwerking in multimodaal transport geeft je dan ook een voorsprong in de komende jaren.

De transitie naar duurzame logistiek is er een van meerdere sporen. Naast de elektrificatie en alternatieve brandstoffen ook vooral samen versnellen in het optimaliseren en reduceren waar dat kan. Joint Corridors Off Road is een uitstekend voorbeeld van samenwerken, optimaliseren en reduceren van uitstoot. Via het Lean & Green programma kunnen de bedrijven vervolgens erkenning krijgen voor de behaalde CO2-reductie.

Externe factoren hebben een verhoudingsgewijs sterke invloed op multimodaal transport. Toch hebben we vanuit beide programma’s steeds de meerwaarde van multimodaal benadrukt. Het programma Joint Corridors Off Road heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan solide samenwerkingen die zorgen voor continuïteit op de corridors. Daarmee is de aantrekkelijkheid van multimodaal transport als geheel verbeterd.”

Isa Obdeijn, business manager Routescanner

Om modal shift en klimaatdoelstellingen te bereiken, is samenwerken van wezenlijk belang. Lege kilometers minimaliseren, gaat sneller wanneer partijen hun krachten bundelen.

Routescanner fungeert als een platform voor het eenvoudig plannen en verkennen van containerroutes. Het brengt wereldwijde informatie samen in één betrouwbare centrale databron, waar vervoerders, operators, havens en terminals meer inzicht krijgen in beschikbare opties. Vergelijkbaar met het gebruik van Google Maps voor containertransport.
Zowel Routescanner als Joint Corridors bieden op een transparante wijze inzicht in de mogelijkheden voor goederenvervoer. Joint Corridors werkt nauw samen met verschillende partijen om bestaande en nieuwe corridors te promoten, terwijl Routescanner, met een geïntegreerde koppeling naar Joint Corridors, gedetailleerde informatie verschaft over vaarroutes, afgelegde kilometers, CO2-uitstoot en verwachte aankomst- en vertrektijden.

Duurzaamheid heeft in het multimodale landschap een steeds prominentere rol aangenomen. Routescanner presenteert alle beschikbare transportopties in één overzicht, zodat gebruikers kunnen kiezen voor de meest duurzame route. Naast de milieuaspecten hebben disrupties zoals de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, de COVID-19-pandemie en het Suezkanaalincident, geleid tot verstoringen in logistieke processen. Dan is transparantie en inzicht in alternatieve mogelijkheden van cruciaal belang. In dit opzicht bieden Routescanner en Joint Corridors ondersteuning. Joint Corridors identificeert beschikbare corridors, terwijl Routescanner gedetailleerde informatie biedt over de specifieke route, de afstand, de CO2-uitstoot en de verwachte aankomst- en vertrektijden. Hierdoor dragen wij samen bij aan het bevorderen van duurzaam goederenvervoer en het omgaan met verstoringen in de logistieke keten.

Ron van Duin, Leading Lector Greening Corridors

Om maximaal gebruik te kunnen maken van alle modaliteiten is het belangrijk dat informatie zoals beschikbare capaciteit en aankomsttijden onderling worden uitgewisseld tussen de verschillende partijen. Deze transparantie is noodzakelijk om de toegang naar water en spoor meer te kunnen benutten.

In Greening Corridors is één van de thema gebieden het beter benutten van alle modaliteiten. Met de samenwerking in het Joint Corridor Off Road programma kunnen we met onze studenten, de zogenoemde off-road runners, voor bedrijven onderzoeken of het interessant is om gebruik te maken van een nabijgelegen terminal. Door Greening Corridors is het mogelijk dat we landelijk veel hogescholen laten aanhaken, waardoor we een landelijke dekking hebben gerealiseerd. We zijn nu ook bezig om volgend jaar de Hogeschool van Antwerpen als onderzoekschool met hun studenten te laten meedraaien in het programma. We organiseren samen met Joint Corridors ook online masterclasses voor de participerende studenten en bedrijven.

Dat de modal split gelijk is gebleven moet positief worden opgevat, want er is wel degelijk sprake van groei geweest in het totale vervoersvolume. Joint Corridors zorgt via hun kennisevents dat bedrijven laagdrempelig kennis kunnen verwerven over het inzetten van intermodaal vervoer. En met de inzet van off-road runners om inzichtelijk te maken wat dit betekent voor een bedrijf. Daarnaast wordt op corridor niveau gemonitord hoe de prestaties van het intermodale vervoer zich de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Naast een kleine groei van het multimodale vervoer, is het vooral de bekendheid met het intermodale vervoer de belangrijkste bijdrage geweest. Op de lange termijn kan dit een positief effect hebben.

Bas van Bree, programma manager TKI Dinalog

“Door dicht op de markt te zitten en ook regionaal aandacht te organiseren, zijn er door het programma Joint Corridors Off Road zichtbaar resultaten geboekt in de modal shift.

Door samenwerking is het mogelijk ladingstromen te bundelen op een corridor. Dan wordt de propositie en haalbaarheid een stuk hoger.

Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop je modal shift kunt organiseren en wat mogelijke businessmodellen zijn. Die zie je nu in de praktijk worden toegepast. Dat is niet de enige bouwsteen voor een succesvolle modal shift. Joint Corridors heeft een belangrijke rol bij het creëren van bewustwording en als aanjager richting bedrijven. Andersom leren we ook weer telkens van praktijkinitiatieven. Vragen komen op, bijvoorbeeld over hoe je samenwerking beter organiseert en welke stappen bedrijven kunnen zetten. Dat zijn kennisvragen die we in ons programma weer kunnen oppakken.

Door de kennisontwikkeling zijn er nieuwe vormen van transport en ook ketenregie in het multimodale landschap ontstaan. Doordat studenten betrokken zijn, zie je ook dat de professionals van de toekomst hier eerder aan denken, als ze eenmaal aan het werk zijn in de sector, dan voorheen. Daarnaast zien we dat er langzaam maar zeker meer gekeken wordt naar ontsluiten van benodigde informatie om multimodaal goederenvervoer beter mogelijk te maken. Vaak ontbreekt nog het inzicht over ladingstromen en de mogelijkheden om die anders te organiseren. Dat wordt steeds beter en eenvoudiger. Joint Corridors brengt die kennis direct in de praktijk, want slimme ideeën op papier zijn nog geen verandering.”

Alle bedrijven

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.