Off-RoadRunner aan het woord  

Tijdens zijn studie Logistics Management aan de Hogeschool van Rotterdam deed Joep Kersbergen een Off-RoadRunner-project voor een railverbinding tussen Rotterdam en Wenen. Hoe ging dit in z’n werk? Wat is er uit gekomen? Hoe kijkt hij erop terug?  

“Mijn opdracht speelde zich af bij Bertschi, een grote multimodale vervoerder die een eigen treincorridor tussen Rotterdam en Wenen bezit. Hun treinen reden destijds vijf keer per week en ik heb de mogelijkheid onderzocht om dit op te schalen. Als je meer volume hebt kan de frequentie omhoog, gaan de kosten omlaag en wordt het ook voor nieuwkomers aantrekkelijker om in te stappen.  

Ik heb een enquête gedaan onder klanten van Bertschi voor wie het mogelijk interessant kon zijn om goederen per spoor van en naar Wenen te vervoeren, en welke voorwaarden ze daar aan zouden stellen. Ook heb ik onderzoek gedaan naar de bestaande volumes, de beschikbare capaciteit en de opschaalmogelijkheden. In mijn adviesrapport heb ik aangetoond dat er potentie was om de frequentie op te voeren naar zeven keer per week. Mijn opdracht hield toen op maar het vervolg is door Joint Corridors Off-Road opgepakt. 

Het Off-RoadRunner-project heeft mij persoonlijk veel gebracht. Allereerst heeft het mijn interesse in multimodaal transport gewekt. Ik werk momenteel bij logistiek dienstverlener Thermotraffic die in toekomst misschien ook wel iets met multimodaal transport gaan doen. Nog maar weinig bedrijven doen hier iets mee dus er zijn legio carrièremogelijkheden. Wat ik er leuk aan vindt is dat je de afweging moet maken tussen de snelheid van het transport, betrouwbaarheid, duurzaamheid en kosten. Dat zijn de factoren waar bedrijven bij een eventuele modal shift naar kijken. Ook het feit dat je bij multimodaal met allerlei partijen hebt te maken, maakt het voor mij interessant.  

Ik zie ook nog andere voordelen van mijn deelname aan het Joint Corridor Off-Road -project. Er is een hechte community van ex-studenten die ook allemaal Off-RoadRunner zijn geweest. Hiervoor worden regelmatig events georganiseerd waarop je het laatste nieuws over het programma hoort. Ook omdat ik in mijn loopbaan graag in deze richting verder wil, vind ik deze netwerkmogelijkheid enorm waardevol.” 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.