Weg vrij maken voor modal shift

Aan de slag

Als bedrijven elkaar hebben gevonden om samen te verkennen of ze de modal shift kunnen maken, doorlopen ze verschillende fases. Eerst is het een kwestie van uitzoeken en uitvinden. Zit iedereen op dezelfde golflengte. Welke ladingstromen zijn er en hoe kansrijk zijn deze voor het maken van een modal shift. Vaak zijn er eerst nog een aantal hobbels te nemen.

Onderzoeken en uitproberen

De volgende stap is het proberen vorm te geven aan de samenwerking. Soms is er eerst nog wat onderzoek nodig om een volgende stap te zetten. Een voorbeeld is dat drie chemievervoerders Den Hartogh Logistics, Van den Bosch en Nijhof Wassink hun transportstromen op elkaar hebben gelegd om te kijken of er combinaties mogelijk zijn om een Joint Corridor te vormen.

In opdracht van NewWays Zuid-Holland is onderzoek gedaan naar mogelijke routes en bestemmingen van de 3 chemie vervoerders Den Hartogh Logistics, Van den Bosch en Nijhof Wassink. Er is een data-analyse uitgevoerd waaruit bleek dat in 7 regio’s overlap is. Uiteindelijke is ervoor gekozen om in drie regio’s de verdere mogelijkheden te verkennen en op zoek te gaan naar barge operators die ADR-goederen kunnen vervoeren over water of spoor.

Opschalen

Als er eenmaal een corridor is, is het niet klaar. Dan volgt de fase waarin nagedacht wordt over opschalen, hoe kan er extra volume worden toegevoegd. Door bijvoorbeeld extra vertrekken of afvaarten te realiseren. Moet het netwerk worden uitgebreid? Kunnen er meer bedrijven of terminal erbij worden betrokken?

Ontdek hieronder op welke manieren joint corridors groeien en wat daarvoor nodig is.

Versimpelen en verduurzamen

Hoe meer transportstromen er worden gebundeld op een joint corridor, hoe meer informatie er is en hoe complexer het vaak wordt. De wens om processen te versimpelen en verduurzamen komt in deze fase aan de orde. Via het open samenwerkingsverband Joint Systems worden ICT systemen vooraf geïntegreerd zodat het uitwisselen van transportdocumenten en orderinformatie een stuk soepeler gaat. Of bedrijven kijken samen naar het opschonen van het wegvervoer voor het voor- en natransport.

IT-fundament versoepelt modal shift 

Om niet bij iedere Joint Corridor opnieuw dezelfde interfaces te hoeven bouwen, hebben de partijen achter het open samenwerkingsverband Joint Systems hun IT-oplossing al ‘voor-geïntegreerd’ en zo op elkaar ingesteld dat ze maximaal aansluiten op de behoefte van verladers, overslagterminals en vervoerders.   

Modal shift trekt innovaties alternatieve brandstoffen aan

Bedrijven die worden meegenomen in het programma Joint Corridors Off Road, worden ook meegenomen in het opschonen van het wegvervoer. Niet alleen door het van de weg af te halen. Immers is er ook nog voor- en na traject, van en naar de terminal. Als dat wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld waterstof trucks, zoals in Zuid Holland gebeurd, moeten deze vrachtwagens wel gelegenheid hebben om te tanken.  

Waterstof heeft veel potentie. Er wordt ook gekeken of er schepen op waterstof kunnen varen. De kracht van het ecosysteem dat Joint Corridors heeft gecreëerd, is dat bedrijven die bezig zijn met alternatieve brandstoffen in contact worden gebracht met bedrijven die actief zijn in Joint Corridors. De waterstof tankstations worden op een plek neergezet waar de modal shift van de grond komt, want dat is een logische plek waar veel gebeurd. De Waalhaven Group en RST zijn plekken waar wordt gekeken voor een waterstofstation voor reach stackers. Uiteindelijk kunnen binnenvaartschepen en vrachtwagen ook kunnen tanken. 

 

Gert-Jan Rombouts, logistics manager Bostik

We deden al aan multimodaal transport maar voor Polen hadden we nog geen goede manier gevonden. Toen regiomanager Frans van den Boomen van het Joint Corridor-programma ons benaderde, waren we dan ook meteen geïnteresseerd. Al na één bijeenkomst, waarbij Samsung en de vervoersbedrijven BTT en H. Essers aanwezig waren, zijn we een pilot gestart. Na een paar weken was duidelijk dat de spoorverbinding voor ons sneller en financieel aantrekkelijker zou zijn, dan transport over de weg. Alle seinen stonden op groen.  

Ik probeer ook collega’s op andere vestigingen en toeleveranciers enthousiast te maken voor multimodaal. Vaak reageren die in het begin terughoudend. Ze hebben een negatief beeld van railtransport en denken dat het niet betrouwbaar is. Met cijfers over onze Joint Corridor laat ik zien dat railtransport juist wel betrouwbaar is. Het helpt ook heel erg dat ik een neutrale partij als JCOR van de Topsector Logistiek kan aanhaken. Zeker met leveranciers worden het anders toch al gauw wat meer commercieel gerichte gesprekken.

Arno Swagemakers, 3MCT

Ondanks de korte afstand naar Antwerpen kan de Schelde Barge corridor over water concurreren met het wegvervoer. Eén van de initiatiefnemers van deze samenwerking is Arno Swagemakers van Tri-Modal Containerterminal Terneuzen (3MCT).

“Als er via de weg 40 containers naar Antwerpen moeten dan heb je 20 vrachtwagens nodig die heen en weer moeten rijden. Hierbij loop je niet alleen meer risico op congestie en wachttijden onderweg, maar het leidt ook tot wachtkosten omdat de trucks onregelmatig binnenkomen bij de verlader. Het verschil maak je als verlader dus onder andere door de interne processen te optimaliseren. Arno vervolgt: “Het is moeilijk om verladers hiervan te overtuigen, maar klanten die de overstap naar binnenvaart gemaakt hebben zijn snel om, er komt meer rust in de keten en het biedt een gevoel van controle.”

 

Vijf jaar joint corridors: hoe gaan we verder?

De resultaten van vijf jaar Joint Corridors Off Road zijn niet mis. Multimodaal loont, zelfs op korte afstand. Dat neemt niet weg dat het uitdagende tijden zijn waarbij reverse modal shift op de loer ligt. Een kampioensschaal voor iedere deelnemer moet de spirit erin houden. Er zijn namelijk nog genoeg groeikansen. Maar daar zijn wel een aantal randvoorwaarden voor nodig werd duidelijk tijdens het Forward Forum. 

Weg vrij maken voor modal shift

Het is voor bedrijven niet altijd gemakkelijk om over te stappen van goederenvervoer over de weg naar water of spoor. Er zijn tal van redenen te bedenken om het niet te doen. Door de voordelen te laten zien worden drempels verlaagd en is de weg om de overstap te wagen.

Succesvol instapevent in Zeeland

Tijdens het instap event op maandag 13 november zijn in Zeeland verschillende spelers uit de logistieke sector samengebracht om de voordelen van multimodaal transport te bespreken. In deze watergebonden provincie zijn namelijk tal van opties die het achterland met de zeehavens verbinden. Tijdens het evenement zijn allereerst een aantal bestaande deelnemers van de Zeeuwse corridors bekroond tot Kampioen Multimodaal door Frans van den Boomen. René Trommel van evofenedex gaf toelichting op adviestrajecten om goederenstromen te analyseren. Het is soms nodig en erg verhelderend om de potentiële shift van weg naar water en spoor door te rekenen. Jean Ruinard van North Sea Port vertelde vervolgens vanuit over de multimodale opties en de samenwerking tussen de havens van Gent, Vlissingen en Terneuzen. Marc Rommers en Vincent Bloot namen de deelnemers mee in het uitgebreide aanbod van logistiek dienstverlener Lineage. Er is veel meer dan temperatuur gecontroleerde opslag alleen. Vanuit Vlissingen zijn meerdere opties per week via binnenvaart naar Rotterdam en Antwerpen en via Zeevaart naar onder meer de Nordics, West-Afrika en Zuid-Amerika. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding over de terminal van Vlissingen, één van de grootste Lineage sites wereldwijd, met aansluitend een netwerkborrel bij Landlust.  
 

Off-RoadRunners geven impuls aan kennisontwikkeling over modal shift

Meer dan honderd hogeschool studenten, veelal vierdejaars, zijn de afgelopen vijf jaar actief betrokken geweest bij het JCOR-programma door het doen van verschillende onderzoeksopdrachten. Het inzetten van Off-RoadRunners levert een win-win op voor bedrijven en onderwijs. De regiomanagers stellen uitdagende opdrachten beschikbaar. De studenten worden door het JCOR-programma ondersteund waardoor ze een vliegende start hebben bij de bedrijven waarvoor ze de opdracht uitvoeren. “Studenten werken altijd op de corridors zelf of doen onderzoek naar een nog op te richten corridor. Hun opdrachtgever is altijd de regiomanager. Die regelt het contact met de bedrijven”, zegt Annemieke de Leeuw, lid van het programma team en coördinator van de Off-RoadRunners. De studenten helpen de bedrijven bij het verbeteren van de prestaties op joint corridors door het aantrekken van nieuwe bedrijven, processen te optimaliseren of te digitaliseren. Ook kan worden onderzocht of een nieuw op te richten corridor kansrijk is. De Leeuw: “Er ontstaat waardevolle kennisontwikkeling en vernieuwing, ook tussen de verschillende hogescholen. Dat geeft een extra impuls voor de kennisontwikkeling over modal shift in Nederland.” 

Joint Corridor Review

Tijdens een Joint Corridor Review beoordelen de deelnemende bedrijven het functioneren van een of meer Joint Corridors en de voortgang van de doorontwikkeling. Het uitgangspunt hierbij zijn de vier gemeenschappelijke waarden: beschikbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit van het programma. 

Met elkaar worden voorstellen besproken en acties voor verbetering overeengekomen. Denk aan het verhogen van de transportfrequentie en betrouwbaarheid. Digitaliseren van werkprocessen en informatieuitwisseling. Promotie en werving van nieuwe gebruikers. Terugdringen van de CO2-uitstoot, ook in het voor- en natransport, bijvoorbeeld elektrische trucks of trucks met HVO-brandstof. Desgewenst kunnen onderzoeken geformuleerd worden om uit te voeren met de inzet van studenten als Off-RoadRunners. 

Het corridor netwerk kan de groei aan

Het netwerk van corridors wat in de provincie Gelderland is opgezet de afgelopen jaren trekt verladers aan. Het netwerk kan ook de groei die eraan komt aan. Het is de gecombineerde aanpak die heeft gewerkt in Gelderland.

Mediabereik

Met trots presenteren wij de resultaten van onze inspanningen: meer dan 15.000 paginaweergaven op onze digitale platformen, waar onze informatieve snelwegen rijke verhalen en waardevolle informatie hebben verspreid. Echter, dit vormt slechts een deel van ons bereik. Onze invloed reikt verder dan de grenzen van het web, met indrukwekkende resultaten van 230.000 impressies op sociale mediakanalen die de impact van onze beweging versterken. Onze wereld staat niet stil, en onze prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. We hebben de aandacht getrokken in vooraanstaande vakbladen en kranten, waar onze Go-off-road joint corridors worden belicht als een opwindende ontwikkeling. 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.