Vijf jaar joint corridors: klinkende cijfers en multimodaal loont 

Met trots worden de resultaten van vijf jaar Joint Corridors Off-Road gedeeld. Met deelnemers van het eerste uur en bedrijven en instellingen betrokken bij de meest recente corridors tijdens het Forward Forum in het Nationaal Militair Museum. Multimodaal loont, zelfs op korte afstand. Prachtige cijfers, maar dat neemt niet weg dat het uitdagende tijden zijn waarbij reverse modal shift op de loer ligt. Toch wordt er vooral stil gestaan bij wat er goed gaat en de bedrijven in zonnetje gezet. De grote vraag is: wie gaat er aan einde van de middag met de door het programma in het leven geroepen Kampioenschaal Multimodaal Transport naar huis? 

Programma manager Jeroen Bolt verwelkomt de 80 deelnemers aan het Forward Forum die allen verbonden zijn aan een, of meerdere, van de 45 Joint Corridors die er nu zijn. Na vijf jaar een prachtige prestatie waar samen bij stil wordt gestaan waarbij ook wordt gekeken naar de vooruitzichten van het programma Joint Corridors Off-Road. “We vieren wat er bereikt is, maar we willen ook kijken naar welke kansen er nog zijn en hoe we samen met de regiomanagers in het land en samenwerkingspartners bedrijven kunnen blijven ondersteunen om off road te gaan”. 

Kampioensschaal 

De Kampioensschaal Multimodaal Transport, zoals deze tijdens het Topsector Logistiek Festival in september is gepresenteerd in voetbalstadion De Kuip, staat op het podium te blinken op een sokkel. Bolt kondigt aan dat vandaag deze schaal, die staat voor innovatie en gezamenlijk de opschaling zoeken, wordt uitgereikt. “We zijn eigenlijk met zijn alleen een club, en een club heeft ook fans. We hebben een videoboodschap ontvangen van één van deze fans.” 

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, richt vanaf het grote scherm het woord tot de deelnemers van Joint Corridors Off-Road: “Er is veel reden om met een positief en trots gevoel terug te kijken op de afgelopen jaren. Er is hard gewerkt om het multimodale vervoer op een hoger plan te brengen en mogelijk te maken voor bedrijven op elk bedrijventerrein in Nederland.” Dat is volgens Harbers van groot belang en past in de ambitie om het goederenvervoer duurzaam en efficiënter te maken. Dat kan door meer gebruik te maken van de ruimte op het water en op het spoor om zo de wegen te ontlasten en de CO2 uitstoot flink te verminderen. “Dit programma helpt daar enorm bij. De resultaten spreken voor zich en laten zien dat ook multimodaal op de korte afstand loont.” 

Klinkende cijfers 

Harbers tot slot: “Dit zijn klinkende cijfers. Wat mij betreft zijn jullie allemaal kampioenen in multimodaal transport.” Frans van den Boomen, lid projectteam Joint Corridors Off-Road beaamt dat. “Inderdaad het zijn klinkende cijfers, maar we zijn er nog niet. We willen doorgroeien en er is ook noodzaak om door te groeien. Het is een uitdagende tijd vanwege het personeelstekort en de recessie. En als je kijkt naar de congestie op de wegen, de klimaatmaatregelen en alles wat er verder op ons afkomt, is het de vraag hoe we het vliegwiel aan de gang houden. 

Wat is nodig om multimodaal door te groeien? 

Op Prinsjesdag is bekend geworden dat Topsector Logistiek doorgaat van 2024 tot 2026. Er wordt op het scherm een kaart van Europa getoond waarop is te zien hoe de dekking van Joint Corridors nu is. “Er is een sterke basis gebouwd waarop we verder kunnen groeien”, aldus Bolt. 

In een rondgang door de zaal wordt de vraag gesteld: Wat heb jij nodig om verder kunnen groeien in multimodaal transport. D volgende reacties kwamen los: 

Arno Swagemakers (Swagemakers Intermodaal Transport en 3MCT): 

“De congestie in de haven is iets waar wij tegenaan lopen. Daarnaast de prijs, het moet betaalbaar blijven. Vorig jaar met de stijging van de energieprijzen werd vervoer via spoor onbetaalbaar en geven klanten weer de voorkeur aan vervoer over de weg. We moeten met elkaar die terugtrekkende beweging, reverse modal shift, zien te voorkomen. Het moet betaalbaar blijven en daarbij is overheidssteun nodig om de concurrentiepositie te behouden.” 

Mark van Elsacker (Geodis): 

“We doen veel bulktransport van bier en daar zit een tijdsframe aan vast. Prijs is daarbij ook belangrijk. Als we een barge gebruiken moeten we niet teveel last krijgen van wachttijden in de haven. We merken dat we moeite moeten doen om onze klant erin mee te krijgen.” 

Peter de Witte (BCTN): 

“Wij zitten ook met het tarief en de prijzen. Wij zetten subsidie in om de klant mee te krijgen waarbij we de subsidie laten landen bij de ontvanger. Via koude acquisitie hebben we een klant op deze manier weten te overtuigen om van de weg naar de barge te gaan tussen Rotterdam en Den Bosch. Met wat puzzelen was het volume groot genoeg om subsidie te krijgen en loopt dit traject naar tevredenheid.” 

Susanne Dirksen (Schavemaker): 

“We zijn al sinds 2019 bezig met een spoorverbinding richting Wroclaw, Polen, met twee rondritten per week. Pas vanaf 2022 zijn we break-even met nu soms een klein plusje. We blijven vooruit kijken. Met de Duitse Maut en het chauffeurstekort ben ik ervan overtuigd dat het spoor het gaat winnen van de weg.” 

Een prijsverzachter in de vorm van subsidie is volgens Van de Boomen soms nodig om mensen kennis te laten maken en de voordelen te laten ervaren zodat ze niet meer terug naar de weg willen. “Maar we zullen echt nog wel eens door een dal gaan. Laten we elkaar blijven opzoeken en de bal toespelen.” 

Militaire inspiratie 

Er is gekozen voor het Nationaal Militair Museum als omgeving voor het Forward Forum om inspiratie uit te halen. Ook het leger presteert onder hoogspanning waar multimodale corridors van levensbelang zijn. Generaal buiten dienst Hans Damen neemt de deelnemers mee in een kijkje achter de schermen bij Defensie. In een inspirerend verhaal vertelt hij over hoe Defensie omgaat met innovaties en de logistieke uitdagingen aangaat. Zijn belangrijkste boodschap: “Je moet niet wachten met innovaties tot het oorlog is. Probeer het voor te zijn.” En dat is precies wat Joint Corridors Off-Road ook beoogt.  

Uitreiking kampioensschaal 

Maar wie is nu de echte multimodale kampioen? De schaal staat aan het einde van de middag nog steeds op de sokkel te schitteren. Jeroen Bolt: “Deze schaal staat symbool voor samenwerken en de  gemeenschappelijke waarde die we met elkaar delen, dus we zouden het niet helemaal terecht vinden om die aan één partij uit te reiken. We geven hem aan jullie allemaal.” De schaal is beschikbaar voor alle deelnemers aan het Joint Corridors Off-Road programma, bij speciale evenementen of bijeenkomsten, voor als er iets te vieren is. Om niemand met lege handen naar huis te laten gaan, is er een miniatuurversie gemaakt van de schaal die de afgevaardigden van de deelnemende bedrijven mee naar huis krijgen. De eerste miniatuur wordt uitgereikt aan Annemarie Terpstra – Withag, commercieel directeur bij Combi Terminal Twente en lid van het Topteam van Topsector Logistiek.  

Bolt tot slot: “Laat we met elkaar mooie plannen blijven maken voor de komende jaren.” 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.