Het kan en het kan voor veel bedrijven ook uit

In de regio Noord Holland en Flevoland, was er een lange adem nodig om tot Joint Corridors te komen. Dat kwam omdat niet iedereen de potentie zag en de samenwerking niet vanzelfsprekend was. Immers er is in deze regio  grote diversiteit: industrieclusters, in het Amsterdamse havengebied, Schiphol heeft distributie en luchtvracht, er is sterke agrarische binding in de kop van Noord-Holland en Flevoland. Toch is er vanuit overtuiging dat leefbaarheid en bereikbaarheid gingen knellen door een coalitie van 8 partijen (later 7) de stap voorwaarts gezet. Niet met een gericht doel, maar wel om de eerste stap van de beweging in te zetten.

Het programma Noord West Connect is onderdeel van het landelijk actieprogramma Joint Corridors Off-Road. In deze regionale variant voor de provincies Noord-Holland en Flevoland participeren Connekt, Hogeschool van Amsterdam, Port of Amsterdam, Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland,  Vervoerregio Amsterdam en Amsterdam Logistics Program

Er is voor de Noord-Hollandse regio een aantal corridors ontwikkeld, waaronder een treinverbinding naar Duisburg en een binnenvaart verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Deze gaat 20-25 per keer per week naar Rotterdam en 4-6 keer per week naar Antwerpen.

Verbinding Urk 

In Flevoland wordt op dit moment wordt er met een ondernemer gekeken naar een uitbreiding van de  corridor Agrifood+ Express. Deze corridor is samen met Zeeland en Zuid-Holland opgezet en het nieuwe initiatief heeft als doel om de frequentie van deze corridor te verhogen. .

Daarnaast loopt er een onderzoek naar containerbinnenvaart over de Zaan. De bedrijven Cargill, Tate & Lyle, Lassie, Forbo en Olam zoeken naar oplossing om gereed product vanaf het water af te voeren. Het vaarschema lijkt uitvoerbaar. Er wordt nu gekeken welke investeringen en aanpassing aan de infrastructuur nodig zijn, om te kunnen bepalen of het plan realistisch is.

Sceptisch 

Na aanvankelijke terughoudendheid, zijn de deelnemende partijen ervan overtuigd geraakt dat er meer energie moet naar het aantrekkelijk maken van transport over het water. De regio kan zich met de aanstaande extra woningen niet permitteren om te wachten totdat alles vastloopt. De leefbaarheid en bereikbaarheidsvragen nemen alleen maar toe. Noord West Connect gaat de komende twee jaar met verdubbelde bezetting door. Samenwerken en voorwaarden verbeteren zijn speerpunten voor de komende periode. Sjoerdsma: “We proberen kansen te creëren, praten met gemeentes en met bedrijven die nieuwsgierig zijn, er nog niet over nagedacht hebben, of die sceptisch zijn. We kijken naar de verschillende belangen en motiveren om naar de kansen te kijken. Wat kan wel? Het is belangrijk om communities te creëren en te helpen de kip-ei situatie te doorbreken, overheden hebben daarbij de gelegenheid om goede voorwaarden te scheppen, naast het treffen van regulerende maatregelen” 

Een individuele verlader zal niet zo snel kiezen voor spoorvervoer of binnenvaart. Noord West Connect helpt met het inzichtelijk maken van bestaande of potentiële verbindingen, die ervoor zorgen dat het transport niet meer over de ring Amsterdam hoeft, of dwars door de randstad naar de Maasvlakte bij Rotterdam. Bundelen van lading via terminals is daarbij het sleutelwoord. “Dat denken ontwikkelt zich in deze regio”, zegt Sjoerdsma. “We proberen om een businesscase die voor een individuele ondernemer niet sluitend is, toch positief te maken door er andere ondernemers in te betrekken. Met voldoende volume kunnen de kosten beter gedragen worden. De makkelijke en logische gevallen zijn meestal door de bedrijven in het verleden al opgepakt. De voorbeelden dat het kan zijn er voldoende en het kan voor de meeste bedrijven ook uit, zeker als ook naar neveneffecten gekeken wordt. De drijfveer van een bedrijf is bepalend of iets wel of niet gaat gebeuren.”

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.