Zeeland: Schelde Barge Corridor

Groene en betrouwbare binnenvaart tussen Westdorpe en Antwerpen

Al jaren worden containerstromen tussen Westdorpe en Antwerpen gebundeld en per binnenvaart verscheept. Deze samenwerking tussen verladers, vervoerders en terminals is in 2023 geformaliseerd in deSchelde Barge Corridoren officieel toegevoegd aan het landelijke programmaJoint Corridors Off-Road. Hierdoor kan de verbinding verder geoptimaliseerd en opgeschaald worden.Kennis en ervaring worden gedeeld om deze verbinding nog sterker in de markt te zetten.“We streven ernaarom100.000 TEU per jaar te verplaatsen van weg naar water, daarmee wordt ruim 3400 ton CO2 en 2,4 miljoen wegkilometers bespaard”, aldus Remco de Rijke, regio manager Zeeland.

De Schelde Barge Corridor heeft betrekking op de regio Zeeuws-Vlaanderen en de scheepvaart verbinding met de haven van Antwerpen. Meerdere keren per week worden er via 3MCT en Danser Group barges gepland die volgens een vast schema varen. Bedrijven in de regio werken samen om de stroom van containers te bundelen. Hierdoor kunnen grote volumes containers worden verplaatst via binnenlandse wateren.  

Korte afstand 

Ondanks de korte afstand naar Antwerpen kan deze route over water concurreren met het wegvervoer. Een van de initiatiefnemers van deze samenwerking, Arno Swagemakers van Tri-Modal Containerterminal Terneuzen (3MCT) legt uit: “Als er via de weg 40 containers naar Antwerpen moeten dan heb je 20 vrachtwagens nodig die heen en weer moeten rijden. Hierbij loop je niet alleen meer risico op congestie en wachttijden onderweg, maar het leidt ook tot wachtkosten omdat de trucks onregelmatig binnenkomen bij de verlader. Het verschil maak je als verlader dus onder andere door de interne processen te optimaliseren. “Het is moeilijk om verladers hiervan te overtuigen, maar klanten die de overstap naar binnenvaart gemaakt hebben zijn snel om, er komt meer rust in de keten en het biedt een gevoel van controle.” 

Voordelen binnenvaart 

Marc Berlijn van Den Hartogh Logistics kan dit bevestigen: “Wij kunnen onze chauffeurs nu efficiënter inzetten omdat we wachttijden kunnen vermijden die op de wegen en op de terminals ontstaan. Voorheen keken we alleen sporadisch naar binnenvaart opties, maar nu wordt de optie per binnenvaart bij elke aanvraag overwogen.” Binnenvaart komt niet alleen de efficiënte en interne processen ten goede, maar transport via barge is ook een antwoord op de duurzaamheidsdoelen die gesteld worden voor bedrijven in de sector. “Den Hartogh wil en moet verduurzamen en dat doen we op grote en kleine trajecten. Voorheen keken we alleen sporadisch naar binnenvaart opties, maar nu wordt de optie per binnenvaart bij elke aanvraag overwogen.” 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.