Drempels voor modal shift 

Ondernemers weten elkaar niet te vinden. 

Door onze regionale aanpak zien we dat steeds meer bedrijven elkaar weten te vinden. Steeds meer transport- en logistieke ondernemers staan ervoor openstaan, gedreven door duurzaamheidsdoelstelling of beschikbaarheid van chauffeurs en materieel. De drempel om over te stappen op intermodaal vervoer wordt de laatste jaren lager 

Mag ik dit wel doen, is het juridisch veilig 

Er is een juridisch kader ontwikkeld, waarin de spelregels opgenomen zijn en er worden samenwerkingsovereenkomsten getekend. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden we samenwerken dat het een open en toegankelijke verbinding is voor meerder partijen. 

Papierwerk staat opschaling in de weg 

Digitalisering is een belangrijk punt om informatie uitwisseling te optimaliseren. Daarbij gaat het om informatie omtrent vrachtboeking, vrachtverwerking en vrachtmonitoring. Binnen het project Joint Systems worden hiervoor nieuwe concepten ontwikkeld. 

Steeds meer dienstverleners bieden interessante oplossingen aan die goed kunnen concurreren met wegvervoer. Communicatie, berichtuitwisseling en track&trace worden in toenemende mate geautomatiseerd, waardoor het voor verladers aantrekkelijk wordt om niet standaard maar alles over de weg te laten gaan.  

Mogelijkheden van modal shift zijn niet bekend 

Door zoveel mogelijk over de kansen en mogelijkheden te spreken en publiceren werkt het programma aan het vergroten van de bewustwording. Denk hierbij aan het verfilmen van de modal shift oplossing, te presenteren op landelijk en regionale bijeenkomsten en het verkondigen van de goede voorbeelden via social media en de website. 

Er zijn te veel programma’s, elk week een andere adviseur 

De focus van het programma is om een regionale invulling te geven aan de landelijke doelstellingen. Dit doen we door juist aan te sluiten bij regionale programma en initiatieven en continue de samenwerking op te zoeken. 

Duurzaamheid is belangrijk, maar hoe zit het met de business 

Naast focus op de maatschappelijke doelen bereikbaarheid en mobiliteit, wordt er nadrukkelijk ook aandacht gegeven aan de bedrijfseconomische doelen: beschikbaarheid en schaalbaarheid. Samen vormen deze vier doelen een vliegwiel om multimodaal transport te laten groeien. Bedrijven doen dit heel gericht door samen te werken op de Joint Corridors; een verbinding tussen twee of meer terminals waar goederen multimodaal vervoerd worden. 

Ik heb geen tijd en mensen om dit te doen 

Door de inzet van gedreven studenten logistiek en supply chain van Nederlandse hogescholen en universiteiten kunnen bedrijven gebruik maken van de kennis en kunde van deze studenten. Deze studenten worden gestructureerd betrokken bij de uitvoering van het landelijke programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. Studenten worden als ‘Off-RoadRunners’ bij vooruitstrevende bedrijven ingezet op actieonderzoek naar de gezamenlijke (door)ontwikkeling van multimodale transportcorridors naast de weg: Joint Corridors Off-Road. Off-RoadRunners zijn meestal 4e jaars HBO studenten verbonden aan hogescholen. Het programma Joint Corridors Off-road zorgt hiermee voor de verbinding met het onderwijs. De nieuwe generatie logistiek managers kent en benut daardoor de Off-Road mogelijkheden. 

Modal shift en synchromodaal transport is veel te technisch 

De ervaring leert dat het over daadwerkelijk verplaatsen van een transport van weg naar water of spoor niet zo heel veel anders is dan het boeken van een transport met een vrachtwagen. Uiteindelijk zijn de operationele gegevens aan elkaar gelijk.  

Elke regio ontwikkelt haar eigen tools, kan dit niet efficiënter. 

Het landelijk programma stelt tools beschikbaar die in de regio gebruikt kunnen worden. Denk daarbij aan publiciteit, marketing, juridische veiligheid, matchmaking, berekeningen omtrent CO2 besparing en wegkilometer besparing en de coördinatie tussen de regio maakt het mogelijk dat niet elke regio zijn eigen aanpak kiest. Wel is natuurlijk van belang dan de ondernemers in de regio elkaars taal goed spreken en dat ze elkaar daarop weten te vinden. 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.