De win-win van Off-RoadRunners

Sinds 2018 zijn meer dan honderd hogeschool studenten, veelal vierdejaars, actief betrokken bij het JCOR-programma door het doen van verschillende onderzoeksopdrachten. De belangrijkste onderzoeksthema’s zijn het opschalen van het aantal gebruikers of vrachtvolumes op een corridor, het meekrijgen van het mkb bedrijven en digitaliseren en efficiënter maken van processen.

“Studenten werken altijd op de corridors zelf of doen onderzoek naar een nog op te richten corridor. Hun opdrachtgever is altijd de regiomanager. Die regelt het contact met de bedrijven”, zegt Annemieke de Leeuw, lid van het programma team en coördinator van de Off-RoadRunners.

Naast logistiek studenten, van vrijwel alle hogescholen in Nederland, zijn ook change management studenten van hogeschool BUas betrokken. “Zij zijn van waarde omdat zij weer op een heel andere manier kijken”. Julie Pauwels was er daar één van. Je gaat direct aan de slag bij de koplopers onder de bedrijven op een van de Joint Corridors. De resultaten die je als Off-RoadRunners oplevert worden ook echt gebruikt in de praktijk. Niet alleen bij de bedrijven van de betreffende Joint Corridor maar uiteindelijk worden de resultaten toegepast in de andere Joint Corridors in Nederland. Dat is natuurlijk super cool! Zo maak je samen met de bedrijven echt impact in de belangrijke ontwikkeling van multimodaal transport. Daarnaast is het ook erg leerzaam en een verrijking op onze studie.”

Win-win

Het inzetten van Off-RoadRunners levert een win-win op voor bedrijven en onderwijs. De regiomanagers stellen uitdagende opdrachten beschikbaar. De studenten worden door het JCOR-programma ondersteund waardoor ze een vliegende start hebben bij de bedrijven waarvoor ze de opdracht uitvoeren. Ze helpen vervolgens de bedrijven bij het verbeteren van de prestaties op Joint Corridors door het aantrekken van nieuwe bedrijven, processen te optimaliseren of te digitaliseren. Ook kan worden onderzocht of een nieuw op te richten corridor kansrijk is. De Leeuw: “Er ontstaat waardevolle kennisontwikkeling en vernieuwing, ook tussen de verschillende hogescholen. Dat geeft een extra impuls voor de kennisontwikkeling over modal shift in Nederland.”

Lees ook:

Off-RoadRunner Joep Kersbergen aan het woord

Doorlopende leerlijn

Het JCOR-programma zet zich in voor een doorlopende leerlijn. Dat betekent dat studenten na het doen van een opdracht bijvoorbeeld ook hun afstudeeropdracht multimodaal inkleuren en misschien wel een baan vinden met een multimodaal karakter. Zo nemen ze de kennis mee in hun verdere werkzame carrière. “Ook met oud-studenten die inmiddels werken creëren we een netwerk”, zegt De Leeuw. Dat werd ook duidelijk tijdens het jaarcongres van Jong Logistiek Nederland (JLN) op 11 oktober jl. Een aantal studenten vertelden op het podium over hun onderzoeksopdracht als Off-RoadRunners, terwijl in de zaal een aantal alumni Off-RoadRunners zaten die inmiddels al een aantal jaren werken. Vincent Both, op die dag verkozen als nieuwe voorzitter van JLN, is er daar één van. Hij studeerde logistics management in Rotterdam en deed destijds als Off-RoadRunner een opdracht om te kijken of fruit transportstromen vanuit de Rotterdamse haven op een andere manier vervoerd konden worden. Samen met onder meer Hollander Barendrecht en een aantal veilingen onderzocht hij of via een joint corridor geconditioneerd vervoer op relatief korte afstand mogelijk was. “Het was vanuit de haven relatief dichtbij, maar het ging wel over enorme stromen over de weg die ook snel vervoerd moesten worden omdat het geconditioneerd is. Ik sprak met verschillende gemeentes en bedrijven om uit te zoeken of er mogelijkheden waren om een corridor via het water op te zetten. De conclusie van mijn onderzoek was dat er heel veel animo is, maar dat niemand echt het voortouw durfde te nemen.” Reefer containers moeten aangesloten worden op stroom, daar bleken wat haken en ogen aan te zitten. Ook de financiële component speelde parten, nader onderzoek bleek noodzakelijk wat andere Off-RoadRunners vervolgens weer hebben opgepakt in een vervolgopdracht. Both: “Ik spreek andere Off-RoadRunners uit die tijd nog regelmatig en ben op de hoogte van de multimodale mogelijkheden. Bij JLN organiseren we bedrijfsbezoeken juist om te laten zien dat logistiek veel meer is dan alleen dozen schuiven. Zo bezochten we dit jaar naar de multimodale terminal BTT en Lineage Logistics.

Bas van Bree, programma manager Dinalog is erg positief over de inzet van Off-RoadRunners. “Door de kennisontwikkeling zijn er nieuwe vormen van transport en ook ketenregie in het multimodale landschap ontstaan. Doordat studenten betrokken zijn, zie je ook dat de professionals van de toekomst hier eerder aan denken, als ze eenmaal aan het werk zijn in de sector, dan voorheen.”

Taco Jansonius, regiomanager Utrecht deelt zijn ervaring over het inzetten van een groot aantal studenten van Hogeschool Utrecht. “In 2023 hebben 12 studenten van de Hogeschool Utrecht zich als Off-RoadRunners intensief verdiept in de kansen die Physical Internet biedt aan de Container Terminal Utrecht (CTU). Achterliggende vraagstelling vanuit Joint Corridors Off Road was: hoe kunnen meer bedrijven, vooral ook vanuit het MKB, gebruik gaan maken van containervervoer door CTU op het traject Utrecht-Rotterdam. In zes duo’s hebben de Off-RoadRunners gewerkt aan heel diverse zelfgekozen thema’s, van de inzet van kleinere 10 voets containers tot de aanvoer van bananen uit Zuid-Amerika via de haven van Rotterdam naar de regio Utrecht. Samen met CTU wordt eind 2023 bepaald welke resultaten verder uitgewerkt gaan worden. Dit kan in de vorm van nader onderzoek zijn of het opstellen van een business case samen met regionale bedrijven.”

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.