Vonk & Co Tiel

Vonk en Co is een internationaal opererend distributiebedrijf gevestigd in Tiel. Van oorsprong zijn zij gespecialiseerd in de verdeling van groot witgoed in Nederland, maar ondertussen ook verder ontwikkeld in klein huishoudelijke apparatuur. Vele goederen komen van over zee of worden continentaal aangeleverd in hun magazijnen of crossdock in Tiel en Lienden. Van daaruit worden ze uitgeleverd aan de eindklant.

We hebben gesproken met Stephan Vonk, CEO.

Stephan vertelt dat de core business van Vonk en Co distributie, warehousing en internationaal vervoer is, alles draait om hun operatie in Tiel en Lienden. Vanuit Europa worden goederen via de weg aangevoerd vanuit Duitsland, Italië, Oostenrijk en Spanje. Daarnaast vindt ook een belangrijke aanvoer plaats vanuit China, Maleisië en Turkije. In totaal gaat het al snel om 50 containers per week, circa 2.500 containers op jaarbasis.

Ongeveer 8 jaar geleden heeft Vonk en Co met haar opdrachtgevers de overstap gemaakt van aanvoer over de weg naar aanvoer over water. Met name de volumes vanuit de overzeese gebieden waren hiervoor zeer geschikt. Die kwamen aan in de haven van Rotterdam. Het was in het begin wel spannend, want voor je gevoel ben je een stukje controle kwijt als de container op de binnenvaart vervoerd wordt en je niet precies weet waar die uithangt en wat de status van het vervoer is.

De voordelen wogen echter al snel op tegen de nadelen.

De inland container terminal van CTU ligt met 200 meter afstand zeer dichtbij en geeft een grote flexibiliteit en betrouwbaarheid van levering. Daarnaast vielen ook de kosten beter uit vergeleken met het wegvervoer. En natuurlijk produceert over water een stuk minder CO2 dan over de weg.

Als nadeel werd wel de extra zorg met betrekking tot de status van de container gezien. Rederijen claimen al snel elke vorm van schade aan de container en als je die niet hebt vastgesteld bij binnenkomst, dan zijn de kosten helaas voor jezelf. Maar al doende leert men. Vandaag wordt het vervoer over water meegenomen als plus in hun verkoopproces. Dit wordt ook door de klanten van Vonk en Co als zeer professioneel ervaren.

Tip voor andere bedrijven.

Als tip voor andere bedrijven wil Stephan meegeven om zelf zoveel mogelijk grip te houden op aanvoer van alle containers. Dit bespaart je onaangename verrassingen en vooral hoge kosten.

Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst blijft het werken aan een mindshift voor bedrijven en consumenten. Nu is alles ingericht tegen een bezorging aan de consument binnen 24 uur. Dat geeft druk op het hele systeem. Met meer flexibiliteit in de levering kan er efficiënter gewerkt worden, wat ook weer helpt aan een beter milieu.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.