Ton Neumann, Programma manager Provincie Limburg 

Joint Corridors Off-Road faciliteert partijen bij elkaar te brengen om over samenwerking in de modal shift na te denken en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Uit die ontmoetingenontstaan contacten of verdiepen contacten tussen spelers in de markt. Hierdoor worden nieuwe kansen ontdekt en business cases uitgewerkt. Omdat de markt zeer dynamisch is, is het belangrijk om […]

Na jarenlang zaaien is de eerste echte Utrechtse Joint Corridor dichtbij

De provincie Utrecht is een jonge loot aan de stam binnen het JCOR-programma. Waarom besloot de provincie Utrecht, die over één containerterminal beschikt, in de binnenhaven van Lage Weide, om in 2021 in te stappen. “Utrecht wil de eeuwenoude waterinfrastructuur beter gaan benutten om de extra mobiliteit die op de provincie afkomt op te kunnen […]

Nuchterheid is de kracht van deze regio

Noord-Nederland is een grote regio met relatief minder goederenvervoerstromen. Desalniettemin zijn er zeker voordelen te behalen met modal shift en al mooie resultaten behaald. Sinds 2018 is eerst de provincie Drenthe bij het programma aangehaakt, gevolgd door Groningen en Friesland in 2021. De kartrekker in de regio is Esther van der Maten. Zij combineert haar […]

Het kan en het kan voor veel bedrijven ook uit

In de regio Noord Holland en Flevoland, was er een lange adem nodig om tot Joint Corridors te komen. Dat kwam omdat niet iedereen de potentie zag en de samenwerking niet vanzelfsprekend was. Immers er is in deze regio  grote diversiteit: industrieclusters, in het Amsterdamse havengebied, Schiphol heeft distributie en luchtvracht, er is sterke agrarische […]

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.