Eerst investeren, dan opschalen loont bij Overslag Terminal Bergambacht 

Wat begon met het door de provincie investeren in de kade bij Bergambacht resulteert in een florerende Joint Corridor, de Groen Hart corridor. Met 350 meter kade en 5 meter diepgang staat niets meer in de weg om tot vijf afvaarten per week van en naar de Maasvlakte uit te voeren.  

Containers overslaan bij Overslag Terminal Bergambacht (OTB) wordt mogelijk gemaakt door barge operators Danser Group en European GatewayServices (EGS). De transportbedrijven Stubbe, Zijderlaan, Koolwijk Polsbroek en Geodis maken dankbaar gebruik van OTB om containervrachten te vervoeren over water. Het aantal vrachtwagenbewegingen in de regio neemt hierdoor af. Met wekelijks 5 afvaarten levert dat een besparing op van 7.000 ton CO2 en 3,5 miljoen wegkilometers. Vrachtwagens maken minder gebruik van het omliggend wegennet waardoor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de regio verbeterd wordt, hetgeen belangrijk is voor de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van deze terminal. Harm Zijderlaan, operations manager bij OTB, is positief over de inzet van de Provincie Zuid-Holland. “We zijn al 13 jaar bezig met de ontwikkeling van onze containerterminal en zonder bijdrage van de provincie Zuid-Holland was dat ons niet gelukt” 

Voordelen 

Door bundeling wordt het interessanter om over te stappen naar vervoer over water. Daarbij moet niet alleen naar het tarief worden gekeken, maar ook naar inzet van personeel, duurzaamheid, bereikbaarheid en extra opslagcapaciteit. Dat meewegende zijn er meer voordelen te behalen voor de supply chain.  

“De kracht van deze joint corridor is dat het kansen biedt om onze transporten efficiënter, kosteneffectief en duurzamer te maken. En dit kunnen we alleen bereiken als wij dit samen doen,” aldus Michel Kemp van Stubbe. Mark van Elsacker, Geodis: “Wij gebruiken de terminal ook als tijdelijke opslaglocatie voordat de containers daadwerkelijk aan boord gaan van een Shortsea schip naar de UK”. 

Ook de voor de familietransportbedrijven zoals Zijderlaan Stolwijk en Koolwijk zitten er voordelen aan om goederen via de binnenvaart te vervoeren. Zo geeft Piet Koolwijk aan dat dat deze verbinding het mogelijk maakt om hun materieel en chauffeurs efficiënter in te zetten. “De chauffeurs hoeven nu niet meer naar de Maasvlakte maar rijden een veel kortere afstand naar OTB. Dat geeft ons flexibiliteit en meer betrouwbaarheid voor onze klanten”. Leo Lokker van Zijderlaan voegt daaraan toe: “Steeds vaker vragen klanten om groen vervoer en daar past deze bargeverbinding uitstekend in”.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.