Fasen van Joint Corridor ontwikkeling

Fase 1: Discover 

In deze fase worden geïnteresseerde verladers en vervoerders uit één regio met elkaar in contact gebracht om te kijken of er een match voor een transportroute is. Tijdens zogenaamde instapevents worden door vervoerders en terminal-operators de mogelijkheden van een gezamenlijke corridor gedeeld en geven verladers aan hoeveel volume ze over een route transporteren. Omdat verladers vaak in een typische wegtransport-modus zitten, is de discover-fase ook bedoeld om een ‘mindshift’ tot stand te brengen. Vooral MKB-bedrijven hebben vaak het idee dat ze ver afstaan van multimodaal transport en denken dat het voor hen niet haalbaar is.   

Intentie-overeenkomst       

Als er tijdens de discoveryfase een matchmaking heeft plaatsgevonden en bedrijven openstaan voor samenwerking, tekenen deze een intentie-overeenkomst. Dit is een door de Topsector Logistiek ontwikkeld document dat is bedoeld om deelnemers een juridische basis te bieden waarop ze veilig en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Er staat bijvoorbeeld in dat bedrijven tijdens de prototype-fase op ieder gewenst moment uit elkaar kunnen gaan, zonder dat ze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door de ander gemaakte kosten. Ook worden de kernwaarden van de Joint Corridors geborgd zoals het feit dat de samenwerking nooit exclusief mag zijn en dat bedrijven openstaan voor andere bedrijven om aan te sluiten.  

Fase 2: Prototype 

Om te testen of de samenwerking kans van slagen heeft, wordt in deze fase een concrete pilot gestart. Bedrijven gaan samen met vervoerders en terminaloperators een binnenvaart- of treinverbinding opzetten waarover ze op proef een deel van hun goederen gaan transporteren. Vanuit de vervoerderskant wordt een hoofdaannemer benoemd en verladers leveren de noodzakelijke data aan waarmee een eerste rij/vaar-schema wordt opgesteld. Tijdens het transport zelf wordt er goed gekeken hoe alles loopt. Stakeholders verzamelen data over doorlooptijden, betrouwbaarheid, doorlooptijd, kosten, kortom alle data die nodig zijn om de go/no go-beslissing te maken. 

Samenwerkingsovereenkomst

Als de prototypefase succesvol is verlopen en deelnemers zijn enthousiast over de resultaten, is het tijd om de nieuwe Joint Corridor officieel te bekrachtigen. Verladers en vervoerders sluiten hiervoor meestal eerst een vervoersovereenkomst waarin ook prijsafspraken worden gemaakt. Deze afspraken zijn vertrouwelijk en vallen nadrukkelijk buiten de ‘bemoeienis’ van de JCOR-programma-uitvoerders. Dit geldt niet voor de ‘de samenwerkingsovereenkomst’. Dit is een officieel document waarin globaal de afspraken worden bekrachtigd en waarin nadrukkelijk geen informatie over prijzen is opgenomen. Hun rol is faciliteren. Het tekenen van de overeenkomst is vooral een feestelijk moment waaraan via allerlei mediakanalen de nodige aandacht wordt gegeven.  

Fase 3: Run 

Tijdens de runfase is de corridor volledig operationeel. De deelnemers profiteren van de nieuwe transportdienst die nu onderdeel is geworden van hun reguliere bedrijfsproces. De initiële ontwikkelfase is hiermee afgerond maar het is geenszins het einde van het JCOR-programma. Het is nu zaak om de corridor te laten groeien en uit te bouwen met nieuwe verladers. Om deze te werven wordt er continu aandacht aan de Joint Corridor besteed en wordt deze opgenomen in het portfolio van Joint Corridors

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.