We zijn complementair aan elkaar

Er is een meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) om de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland te bevorderen. Dat programma voert het Rijk uit samen met de provincies, gemeenten en vervoersregio’s. Net als de mobiliteitsregeling valt Goederenvervoercorridors ook onder het MIRT programma van het Rijk. Wat is de verbinding met het programma Joint Corridors Off-Road? 

“Het is nodig om op een afgestemde planmatige manier naar transport corridors te kijken, vandaar het strategisch programma Goederenvervoercorridors, met Topcorridors als handelsnaam. In dit programma gaat het over het beter benutten van bestaande infrastructuur en het efficiënt inzetten van corridors”, zegt Kees Verweij, namens Buck Consultants procesbegeleider van het programma Goederenvervoercorridors.  

Er is geld beschikbaar om zaken uit te zoeken gericht op infrastructuur. Waar kan de multimodale infrastructuur worden verbeterd en beter benut. Verweij: “Het gaat dan om relatief kleine investeringen waardoor het makkelijker en aantrekkelijker wordt om (multimodaal) te vervoeren. Denk aan het maken van truckparkings, ligplaatsen voor binnenvaartschepen, het maken van walstroomvoorzieningen of het aanpassen van sluizen. Ook een dekkend netwerk van clean energy hubs, waar trucks waterstof en biodiesel kunnen tanken of elektrisch kunnen laden, horen daarbij.” De provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn actief betrokken bij het programma vanwege de belangrijkste corridors die daar lopen.  

Dwarsverbanden 

Er liggen dwarsverbanden met Joint Corridors Off-Road, ook al is het een andere geldstroom. Het Rijk, het ministerie I&W, vier havenbedrijven, zes provincies en de Logistieke Alliantie investeren gezamenlijk in de goederenvervoercorridors. Een gedeelte van het geld komt vanuit de regio’s en de havenbedrijven. De logistieke makelaars/regio managers die ook voor Joint Corridors werken, worden deels gefinancierd vanuit het programma Goederenvervoercorridors. 

“Door de verbeteringen die we aanbrengen loop je minder risico als je nieuwe Joint Corridors opstart. Bij een railterminal wordt bijvoorbeeld een extra bovenleiding toegevoegd, zodat treinen effectiever worden afgehandeld”, aldus Verweij. 

Joint Corridors is gericht op diensten en zit aan de business kant. Het programma biedt hulp aan het MKB om goederen op deze corridors te zetten. “We zijn complementair aan elkaar. Joint Corridors gaat uit van het initiatief van de bedrijven. De exploitanten zijn zelf aan zet. Wij proberen de corridors te verbeteren en te zorgen dat de infrastructuur aantrekkelijk is om te gebruiken.

Metrokaart 

Buck Consultants heeft de kwantitatieve berekeningen gemaakt voor Joint Corridors. Programma manager Jeroen Bolt heeft vervolgens hierover een presentatie gegeven aan het team van Goederenvervoercorridors. En zo is de kruisbestuiving compleet. 

Wat Buck Consultants ook heeft gemaakt, zijn verschillende kaarten met daarop genummerd alle Joint Corridors. Dit is om te laten zien dat Joint Corridors gebruik maakt van de goederenvervoercorridors. 

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titel

Al toen ik in 2013 werkte voor het programma Impuls Dynamische Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) merkte ik al hoe belangrijk het is om de regio’s er meer bij te betrekken. Bij Topsector 1 tekenden Zeeland en Brabant als eersten om in een project de mogelijkheden te verkennen voor modal shift en het bundelen van lading. De lessen die daar zijn geleerd zijn verwerkt in Lean and Green barge. Er kwam een paradigma shift op gang. Het ging niet langer alleen over het optimaliseren van lanes maar ook om de rest van de transportvraag. Modal shift moet schaalbaar zijn om een vervoerder ermee zijn brood te laten verdienen. Toen werd duidelijk: we moeten met de verladers aan de slag. Alles wat we doen moet aansluiten bij hun werkwijze en belevingswereld. Vijf jaar geleden toen Joint Corridors Off Road begon tot aan nu zie je dat we de gedachte van het creëren van een ecosysteem steeds verder zijn gaan omarmen. Alle provincies, met een eigen karakter en kleur, zijn erbij betrokken. Daarvoor was een gefragmenteerd landschap. We zijn de regionale verschillen en de bestaande verbindingen gaan omarmen. We zijn de afgelopen vijf jaar als gezamenlijk netwerk aan de slag gegaan en hierin enorm gegroeid. Maar alles staat of valt bij deelname van bedrijven. Zonder bedrijven heeft het programma geen meerwaarde. Achter elke corridor zit dan ook weer een ander verhaal. Onze toegevoegde waarde is dat wij bedrijven helpen met wat er nog meer te halen is, we nemen de drempels weg. Samen maken we meer impact en genereren we meer publiciteit. Covid, supply chain disruptie, reverse modal shift. We hebben er de afgelopen vijf jaar allemaal mee te maken gehad. Er is geen nul meting, maar we zijn blijven werken vanuit de gemeenschappelijke waarde en richten ons op acties om drempels weg te nemen en steeds meer bedrijven te bereiken. Ik verwacht dat de modal shift verder zal toenemen en versnellen. Wij faciliteren alleen maar,  het zijn de bedrijven die het moeten doen.